Ocena wydajności pracowników – opis i cele

W średnich i większych przedsiębiorstwach zwykle bardzo dba się o podejmowane czynności i o jak najlepsze ich efekty. Dzieje się tak z paru przyczyn. Co najważniejsze, większe przedsiębiorstwa zatrudniają większą liczbę ludzi. Z tego powodu podwładnych trudniej jest „upilnować” niż w małych firmach. Stosuje się różnorodne techniki i sposoby dla oceny wyników firmy ogólnie. Na tę sumę jednak składają się rezultaty pracy pojedynczych pracowników.

Bardzo często zdarza się tak, że jakaś osoba pracuje ponad siły, podczas gdy zaangażowanie innych jest mniejsze, tak samo jak ich wkład w rezultaty pracy przedsiębiorstwa. Tego rodzaju informacje bywają kłopotliwe, a niekiedy wręcz niemożliwe do uzyskania bez użycia określonych środków. Dlatego stosowana jest tak zwana ocena pracownicza (zobacz więcej tu: ). Tym terminem obejmuje się szereg środków, dzięki którym uzyskuje się niezwykle konkretne i pomocne informacje.

biznesmeni po pracy

Autor: The Elite Ayrshire Business Circle
Źródło: http://www.flickr.com

Ocena pracownika pozwala ustalić szereg szczegółów na jego temat. Jej podstawową zaletą jest to, że bada się pojedynczego człowieka, a nie wszystkich zatrudnionych. Ma to większe zastosowanie w większych przedsiębiorstwach, w których jednostka w pewnym sensie „ginie” i może być niedoceniona. Na podstawie takiej oceny ustala się przede wszystkim, czy i w jakim stopniu określona osoba nadaje się na dane stanowisko. Są więc wdrażane specjalne testy, mające na celu ustalenie, czy pracownik ma pożądane cechy i w jakim stopniu są one wykształcone. Ocena (rzuć okiem na ocenie pracownika – www.behavio.pl/) pracownika ustala również jego zaangażowanie w pracę oraz indywidualne wyniki jego pracy. Obejmuje również tak znaczące aspekty jak zachowanie osoby na co dzień, zatem w pierwszej kolejności stosunek do współpracowników i przełożonych. Aktualnie bowiem jedną z często oczekiwanych cech u pracownika jest zdolność do pracy w grupie.

Ocena taka miewa różne skutki dla samego pracownika. Z pewnością ocena okresowa pracownika (więcej tutaj: ), a zatem taka, która wykonywana jest raz na jakiś czas, będzie dla niego źródłem stresu. Oprócz tego jednak w zależności od rezultatów oceny skutki będą różne.
Oceniana osoba może więc dostać awans lub go stracić. W skrajnych sytuacjach może tak że zostać zwolniona.