Znaki towarowe – wyjątkowy symbol w świecie przedsiębiorczości.

Znaki towarowe – wyjątkowy symbol w świecie przedsiębiorczości.

Naprawdę, znaki towarowe pojawiają się na rynku codziennie, a dokładniej, wtedy kiedy tworzy się nowe przedsiębiorstwo. Stają się jego kosztownym składnikiem majątkowym, a także kluczowym aspektem do reklamy wyprodukowanych artykułów lub świadczonych usług. Rejestrując znaki towarowe mamy gwarancję, że nikt inny nie będzie czerpał z nich pożytków majątkowych, czy też naruszał takich symbolów.

Microsoft store

Autor: Wagner Tamanaha
Źródło: http://www.flickr.com
Za rejestrację danego znaku odpowiadają np. rzecznicy (polecamy kliknij i sprawdź) patentowi z Krakowa. Ze względu na to, iż jest to spore miasto, a firmy powstają jedna za drugą, zgłoszeń jest ogrom. Zgłoszenie można wysłać elektronicznie czy też złożyć osobiście. Wpisując w wyszukiwarkę Internetową frazes znak towarowy rejestracja, z łatwością odszukamy stronę Urzędu Patentowego RP, gdzie dokonuje się zgłoszeń. Rzecznicy patentowi Kraków uznają zgłoszenie za dokonane, jeśli zawiera co najmniej: dane zgłaszającego, określenie znaku towarowego, indeks towarów, dla których znak będzie przeznaczony. Kiedy po odszukaniu hasła znak towarowy rejestracja, wejdziemy na stosowną stronę, przewodnik krok po kroku doprowadzi nas do celu. Symbolem towarowym może być: rysunek, słowo, kompozycja kolorystyczna, melodia, sygnał audio, forma przestrzenna, ale tylko wtedy, gdy w swej zawartości nie mają symboli Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw, a także ich nazwy oraz skrótów. Symboli będące stosowane jako religijne, patriotyczne, kulturowe, oraz imion i nazwisk. Podstawowym celem prawa własności przemysłowej w sprawie symboli towarowych jest zabezpieczenie przed nieporozumieniami i oszustwami w kwestii pochodzenia jak również jakości produktów. Znaki towarowe są zabezpieczone, kiedy prawo pozwala właścicielowi zablokować konkurencję przed popełnianiem nieautoryzowanego użycia znaku handlowego, poprzez używanie zwodniczo podobnych znaków i etykiet.

odnośnik

Autor: Andrew Feinberg
Źródło: http://www.flickr.com
Okres utrzymywania prawa ochronnego na znak towarowy wynosi 10 lat od czasu zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. Prawo może zostać na wniosek wydłużone dla wszystkich lub części towarów, na kolejne okresy dziesięcioletnie. Jest to wyjątkowo ważny element promocyjny każdej marki czy przedsiębiorstwa. Ważne jest wobec tego, aby ubezpieczyć go przed niepożądanym działaniem ludzi trzecich. Polecamy artykuł: .