ZNAKI TOWAROWE I ICH OCHRONA

ZNAKI TOWAROWE I ICH OCHRONA

Typową formą znaku towarowego jest znak słowny lub znak słowno- graficzny. Są to takie dwie metody zwykle używane. By były one tylko i wyłącznie nasze i ażeby zupełnie nikt ich od nas nie zapożyczył bez naszej wiedzy należy je ochronić.

Znak towarowy ochrona (pełna treść) to wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia mające na celu uniemożliwienie posługiwania się daną marką bez zezwolenia jego właściciela. Rolą takiego znaku towarowego jest odróżnienie towaru lub usługi danego przedsiębiorstwa od towarów czy też usług innego przedsiębiorstwa. Potęguje on wartość rynkową i prestiż danego przedsiębiorstwa.

prawo

Prócz tego jest symbolem specyficznym zwabiającym uwagę potencjalnych kontrahentów. Ażeby zastrzec taki znak towarowy lub wzór przemysłowy należy go zarejestrować w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polski. Może to uczynić osoba fizycznabądź prawna mająca swoją działalność gospodarczą. Ochrona (witryna w tym temacie) znaku towarowego nadawana jest na dziesięć lat od chwili zgłoszenia. Opłatę należy wnieść w terminie trzech miesięcy od dnia dostarczenia decyzji. Naturalnie po upływie 10 lat może być ta ochrona przedłużona na kolejne okresy dziesięcio-letnie.

Należy tylko złożyć kolejny wniosek. Tego typu patenty gwarantują znakom towarowym stosowną ochronę. Znaki towarowe mogą występować między innymi w formie słownej, czyli na przykład jakiś slogan reklamowy, graficznej np. logo czy rysunek bądź dźwiękowej. Niekiedy jednak ciężko jest uzyskać ochronę danego znaku albowiem musi on posiadać zdolność odróżniającą. Też ciężko jest otrzymać tego typu zgodę wówczas, jeśli konkurencja używa zbliżonej szaty graficznej, pomimo iż użyte słowa są w pełni różne.