Zarządzanie danymi osobowymi wymaga prawidłowego przechowywania

Zarządzanie danymi osobowymi wymaga prawidłowego przechowywania

Za właściwe opakowanie paczki odpowiada zleceniodawca czyli nadawca. Musi on również oddać ją kurierowi w stanie umożliwiającym jej właściwy transport i wydanie bez ubytku czy uszkodzenia. System pakowania przesyłek zależy od gatunku dostarczanego egzemplarza lub artykułu.

szafka na dokumenty

Autor: Timm Suess
Źródło: http://www.flickr.com

Żeby zapewnić odpowiednią asekurację, trzeba spełnić trzy podstawowe punkty: kruchość towaru, otoczenie wysyłki, właściwości opakowania . Stale powiększające się tempo wymiany informacji, wymusza na państwie bardzo mocnych gwarancji ich zabezpieczenia. Zdecydowanie najmocniejszą ochronę, prócz treści ukrytych, ręczy się danym osobowym. Bezpieczeństwo to gwarantują normy o ochronie danych osobowych. Administratorem danych mogą być zarówno podmioty państwowe, jak i wewnętrzne. W sytuacji danych zatrudnionych, administratorem danych w stosunku do zbioru zawierającego ich dane osobowe, jest zwierzchnik. Akt prawny, prócz postanowień dotyczących praw ludzi, których personalia są zgromadzone, zabezpieczenia tych danych oraz kryteriów ich przetwarzania, zawiera rejestr instytucji odpowiedzialnych za ich ochronę. Jest to głównie organ administracji państwowej – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, również każda struktura porządkowa, niezależnie od jej chara http://www.dcn.pl/s10_fulfilment J]

Za pilnowanie prawidłowości przetwarzania danych i ich bezpieczeństwo odpowiedzialne są dwa podmioty: administrator danych osobowych oraz administrator bezpieczeństwa informacji. Przepisy ustawy znajdują zastosowanie zarazem przy przetwarzaniu danych osobowych w dokumentach, indeksach, księgach, rejestrach i w innych zbiorach rejestracyjnych, jak też w systemach informatycznych. Prawodawca wymaga, żeby każda struktura organizacyjna podejmowała wszelkie potrzebne sposoby do zabezpieczenia ochrony akt osobowych ( (link do artykułu) na dcn.pl(link do artykułu) na bez względu na to, czy ich przetwarzanie odbywa się za pomocą nośników tradycyjnych, czy za pomocą systemu informatycznego. Wskazuje jednocześnie podmioty, które w danej strukturze mają za zadanie czuwać nad prawidłowością, z punktu widzenia przepisów prawa, procesu rozpowszechniania danych osobowych.