Zamierzasz rozpocząć pracę ? Dowiedz się na czym polega rekrutacja pracowników i rozmowy kwalifikacyjne

Zamierzasz rozpocząć pracę ? Dowiedz się na czym polega rekrutacja pracowników i rozmowy kwalifikacyjne

Nabór jest głównymetapem zatrudnienia pracownika. Jej celem jest wyszukanie dostatecznej liczby kandydatów, spośród których można będzie przeprowadzić selekcję.

Punktem wyjścia do rekrutacji jest rozpatrzeniepotrzeb i niedoborów kadrowych w instytucji. Braki te mogą tyczyć się ilości pracowników lub kwalifikacji.

Jeżeli chcesz przeczytać więcej informacji na omawiany wątek – doskonale się składa, ponieważ istnieje już pełna informacja (http://trzysosny.eu/kontakt), którą możesz zobaczyć tu.

W drugim przypadku można rozważyć szkolenia i przesunięcia. Dalszymi cyklami jest zatwierdzenie umowy o pracę a także adaptacja pracowników.

Rekrutacja pracowników może mieć kierunek szeroki lub wąski. W wypadku rekrutacji szerokiej propozycje są przewodzone poprzez wysokonakładowe gazety, Sieć i inne środki masowego przekazu docierające do wielkiej grupy przypuszczalnych pracowników. Odnośnie wąskiej, używane są metody trafienia do ustalonej grupy osób, natomiast koszt trafienia do wybranych osób jest najczęściej większy, niż w momencie rekrutacji szerokiej. Sama rekrutacja pracowników może zostać realizowana albo we własnym zakresie – przez firmę poszukująca ekspertabądź też może zostać zleconazakładom rekrutacyjnym – agencje pracy Kraków.

pracownik

Autor: U.S. Army Corps of Engineers
Źródło: http://www.flickr.com

Z uwagi na formę rozliczenia międzyklientem, a firmą rekrutacyjną wyznacza się: nabór typu successfee – agencje przyjmują wynagrodzenie (zobacz l4 powyżej 30 dni) tylko w sytuacji zatrudnienia wyłonionego przez nią kandydata albo nabór typu retained – agencje pracy Kraków są wynagradzane niezależnie od efektu rekrutacji. Etapy rekrutacji są następujące: w pierwszej kolejności układa się opis stanowiska pracy, po drugie zamieszcza się obwieszczenie z opisem żądań jakie powinien spełniać kandydat, na podstawie zgłoszeń opracowuje się listę kandydatów, którzy oddawani są selekcji zgodnie z żądaniami oraz sprawdzane są ich referencje, na samym końcu podejmuje się decyzję o zatrudnieniu i ustala się warunki kontraktu z przyjętym pracownikiem. Najbardziej popularna agencja pracy Kraków to Randstad (kliknij w adres).

To od pracodawcy zależy czy wybierze asystę agencji w poszukiwaniu fachowca, czy dokona tego na własną rękę. Każdy sposób jest niezwykle dobry, dlatego jeśli jesteś osobą poszukującą pracy śledź portale internetowe tak samo agencji jak i konkretnych firm lub po prostu czytaj gazety.