Wybór dobrego formularza

Wybór dobrego formularza

Wybór właściwego formularza do rozliczenia osobistych przychodów nie zawsze jest łatwą kwestią. Czasem wystarcza nam jeden formularz, a bywają sytuacje, że prócz trzech kluczowych formularzy jesteśmy zmuszeni dostarczyć również kilka załączników. Druk PIT 28 wypełniają obywatele rozliczający działalność gospodarczą.

Ażeby zdołać rozliczać się za rok 2015 na druku PIT-28 należy do 21 stycznia powiadomić organ podatkowy o rozliczaniu się w odmianie ryczałtowej. W wypadku zaczęcia działalności gospodarczej, decyzję rozliczania się ryczałtem ewidencjonowanym trzeba przedstawić w dniu inauguracji działalności i przed pozyskaniem pierwszego dochodu.

W przypadku wynajmu, podnajmu, ajencji, poddzierżawy, również umów o analogicznym charakterze, poinformować nie później niż do 20 dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym osiągnęło się przychód, o uzyskaniu dochodu – przydatne informacje. Jeśli osoba nie wypełni takich założeń, skutkuje to utratą możliwości rozliczania się ryczałtowo.

Rozliczając się ryczałtowo nie ma możności skorzystania ze wszystkich udogodnień, które osiągalne są przy wyliczaniu na innych formularzach. Obywatel tworzący PIT-28 nie ma możliwości rozliczać się wspólnie z małżonkiem, ani jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Przypadają mu za to pozostałe ulgi, w tym ulga abolicyjna za środki pozyskane za granicą.

rozliczanie PIT online

Autor: Eleleleven
Źródło: http://www.flickr.com

Poświadczenie podatkowe o wielkości pozyskanego przychodu, wysokości wykonanych odliczeń i zaległego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych muszą oddać w czasie do 31 stycznia kolejnego roku. Przeczytaj więcej o tym sposobie rozliczania.

Przed rozpoczęciem wypełnienia pit a warto mieć na uwadze, że w przypadku, kiedy działalność opodatkowana w formie ryczałtu jest przez współmałżonków, to niezależnie od postaci, w jakiej to się odbywa, jednoroczne deklaracje PIT-28 wysyła każdy z małżonków samodzielnie.

W wypadku, w którym podatnik stracił prawo do rozliczeń ryczałtowych, zmuszony jest do złożenia zeznań PIT 36, dopełnionej o PIT28 za czas który poprzedza stratę owego prawa.

Niezłożenie zeznań w terminie traktowane jest jako przewinienie i podlega karze pieniężnej.