Wszystko o czym powinieneś wiedzieć, jeżeli ciekawią cię żurawie przenośne. Już teraz zapoznaj się z dyrektywami i wynajmij jeden dla swojej spółki.

Wszystko o czym powinieneś wiedzieć, jeżeli ciekawią cię żurawie przenośne. Już teraz zapoznaj się z dyrektywami i wynajmij jeden dla swojej spółki.

Żurawie przenośne, jak samo określenie wskazuje, mogą być bez wysiłku przetransportowane z jednego podwozia na następne. Takie urządzenia wyekwipowane są w bazę żurawia, w której zamontowana jest kolumna obrotowa. Do kolumny przyczepiony jest wysięgnik (może mieć dwa ramiona). Wysięgnik poruszany jest przy użyciu siłowników hydraulicznych.

Żuraw

Autor: Ron Cogswell
Źródło: http://www.flickr.com
Na końcu ramienia wysięgnika umieszczony jest hak (http://www.zawiesiawroclaw.pl/category/haki/) lub odmienne akcesorium do dźwigania ciężarów. Występują dwa typy żurawi, ze względu na cechy architektoniczne i na teren w jakim będą eksploatowane. Są to żurawie uniwersalnego przeznaczenia i leśne. Te drugie używane są do rozładunku drewna lub złomu.

Jaka osoba może kierować takim urządzeniem? Kto sprawdza poprawność pracy żurawia?
By móc skorzystać z takiego żurawia należy mieć ważną decyzję o zgodzie na wykorzystanie danego żurawia, wystawioną przez należyty oddział Urzędu Dozoru Technicznego. Obsługiwać mobilne żurawie mogą wyłącznie wyszkoleni operatorzy. By móc dostać zezwolenie na kierowanie żurawiem, należy przejść egzamin skłądający się z dwóch części. Teori i praktyki. Test także odbywa się przed odpowiednim Urzędem Dozoru Technicznego. Sprawa ma się identycznie w przypadku osób zajmujących się utrzymaniem tych dźwigów. Wszelkie ważne decyzje mówiące o formie dozoru, terminach przeprowadzania badań przez kontrolerów czy terminie przeprowadzenia przeglądu konserwacyjnego są opisane w zarządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

Każdy dźwig (szerzej pod adresem http://www.cleo-polska.pl/s-145-lancuch-zrywkowy-klasa-10-i-8-oraz-akcesoria/) jest osobną maszyną, i technika korzystania go może być różna od poprzednich urządzeń. Z tego powodu wytwórca do każdej maszyny dołącza szczegółową instrukcję użytkowania, niekiedy także w formie klipu wideo. Film w sposób poręczny pokazuje w jaki sposób bezpiecznie korzystać żurawia, a także pokazuje sposób jego prawidłowego składania, demontażu i pracy z nim.

Jak odbywa się wynajem dźwigów?
Jeżeli w pracy potrzebny Ci jest żuraw, który wspomoże przy przekładaniu dużych części konstrukcyjnych, powinieneś wydzierżawić go do tej pracy. Specjalne typy dźwigów ze względu na swoją kompaktową budowę, mogą dotrzeć do trudno dostępnych punktów, jak również nie są zasilane spalinowo. Aby wydzierżawić żurawie przenośne skorzystaj z Google i znajdź najbardziej atrakcyjne oferty.