W Polsce istnieje dużo pozostałości po transformacji ustrojowej

Po 1989 roku przechodziliśmy transformacje ekonomiczne. Można by uznać, że była to niejakiego rodzaju wichura zmieniająca dawne – wydawałoby się sztywne – zasady. Przemiana systemu gospodarczego jest procesem drogim, nie jedynie pieniężnie, ale przede wszystkim społecznie. Okresowo rośnie bezrobocie, czy też właściwie ujawnia się tzw. ukryte bezrobocie. W naszym kraju w ostatniej dekadzie XX w. problemy społeczne były niemałe.

konferencja

Autor: ITU Pictures
Źródło: http://www.flickr.com

Rozwiązań na złagodzenie konsekwencji transformacji było wiele. Jedne z nich to Specjalne Strefy Ekonomiczne, z rynkowego punktu spojrzenia – całkiem dziwaczny projekt. Jest to próba pogodzenia „ognia z wodą”, kapitalistycznego myślenia o gospodarce z bezpieczeństwem bytowym dawnej epoki.

Strefy ekonomiczne to wyodrębnione administracyjnie okręgi, gdzie firmy mogą liczyć na zwolnienia podatkowe i pomoc ze strony rządu na poziomie znacznie większym aniżeli jest to normalnie dozwolone. Lokuje się takowe przedsiębiorstwa w strefach o dużym bezrobociu bądź też zagrożonych takowym zjawiskiem. Ich istnienie ma pobudzić gospodarczy postęp regionu. Zapewne w podobnych sferach konieczna jest infrastruktura do obsługiwania przedsiębiorców.

Po przestudiowaniu tego tekstu, polecam reklamy świetlne inne wiadomości na prezentowany temat, które będą podobnie wciągające.

Nie starczy albowiem wpisać w Google hasła hotels in Rzeszow (przykładowo ), by zaspokoić wymogi biznesmenów w sferze usług consultingowych.

Konieczne na przykład bywają sale konferencyjne.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, jest niezła strona (http://www.grawerpix.pl/reklama/oklejanie-scian-i-witryn/) o takiej samej tematyce, którą trzeba obejrzeć. To doskonały moment więc zrób to!

Rzeszów jest cząstką najstarszej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, obejmującej między innymi: lublin, Sanok, Szczecin. Ta dosyć znaczna obszarowo sfera gospodarcza podług założeń trudnić się ma przemysłem lotniczym a także przemysłem współczesnych technologii, nie tylko w komunikacji lecz też informatyce. Tenże profil aktywności sprawił, iż w skład tego organizmu ekonomicznego włączono lotnisko Rzeszowskie. Z powodu bliskości tak istotnego węzła transportowego rozwinął się w tej okolicy rynek hotelarski a także przedsiębiorstwa oferujące sale konferencyjne (w tym

konferencja

Autor: ITU Pictures
Źródło: http://www.flickr.com

Rzeszów oczywiście jest też bardzo atrakcyjnym miastem turystycznym. Do ciekawych zabytków należy Zamek Lubomirskich, perełka polskiego Baroku. Wart ujrzenia jest też klasztor Benedyktynów. Dla chętnych prelegentów sugeruję dyskoteki. Rzeszowska SSE aspiruje do następczyni COP, a więc największej inwestycji przemysłowej w II Rzeczypospolitej.

Źródło: www.bristol-rzeszow.pl