W jaki sposób od strony formalnej powinien przebiegać eksport owoców jabłoni na Białoruś?

W jaki sposób od strony formalnej powinien przebiegać eksport owoców jabłoni na Białoruś?

Dnia 12 lipca 2017 r. odbyło się spotkanie w biurze Głównego Inspektora Ochrony roślin i nasiennictwa w Warszawie. Spotkanie dotyczyło wykonania eksportu towarów roślinnych, zwłaszcza owoców jabłoni na Białoruś.
Celem tego spotkania było uzgodnienie zmian przepisów, jakie zamierza wprowadzić Państwowy Inspektorat Ochrony Roślin oraz Nasiennictwa w odniesieniu do zmian, jakie chce wprowadzić euroazjatycka Unia Gospodarcza i białoruski urząd fitosanitarny.

W tym spotkaniu uczestniczył m.in. Gówny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa i prezes Biura Nadzoru fitosanitarnego oraz współpracy międzypaństwowej. Do najważniejszych zmian dotyczących procesów sporządzania świadectw fitosanitarnych, można zaliczyć określanie miejsca źródła i produkcji konkretnej partii towarów, na które składane są wnioski o wydanie certyfikatu. Ponadto tak jak wypadku procedury eksportu do Kraju Środka, wdrożona będzie definicja „zbioru”. Będzie to oznaczać, że żeby dany wytwórca mógł wykonać export jabłek na Białoruś, powinien wcześniej zgłosić swoją produkcję do konkretnej jednostki PIORiNu.
export jabłek

Autor: OKNOPLAST-Kraków
Ponadto Główny Inspektor zapewnia, że monitoring będzie odbywać się na koszt PIORiNu.

Nie czekaj – czytaj całość tutaj (https://lampomat.pl/lampy-vtac), jeżeli zaciekawiły Cię treści tekstu, który dla Ciebie stworzyliśmy. Pod poniższym linkiem znajduje się sporo detali.

Będzie on polegać na ocenie wizualnej i w niektórych przypadkach mogłyby być wzięte próbki do badań laboratoryjnych. Istotne jest to, że teren, który będzie poddawany kontroli, będzie wynikał jedynie z informacji podanych we wnioskach o przekazanie świadectwa fitosanitarnego. Jeśli w konkretnym wniosku zawarta zostanie informacja dotycząca stanowiska pochodzenia takiej grupy producenckiej, tego typu kontrola będzie wysłana w miejsce uzgodnione z kierownikiem wyznaczonego oddziału PIORiNu. Jeśli dana partia towaru zostanie zatrzymana, to sadownik będzie miał obowiązek wskazania, z jakiego konkretnie miejsca pochodzi określona partia towaru.

Jeśli w tym obszarze będzie pole wolne, można będzie z niego wziąć nowe próbki do badań pod względem pojawiania się choroby. Główny Inspektor rozpatrzy możliwość zaangażowania w nowo wprowadzone procedury odnoszące się do monitorowania jednostki certyfikujące.