W jaki sposób kompleksowo ocenić efektywność pracownika?

Współczesne, szybkie tempo życia nie omija organizacji, które muszą być przygotowane na ciągły rozwój. W dobie przemian społecznych oraz niezwykle szybkiego rozwoju technologicznego bardzo ważne jest, aby organizacja była elastyczna. W oparciu o to samo kryterium powinien przebiegać proces rekrutacji pracowników.

Zatrudnieni w organizacji ludzie powinni tworzyć zespół sprawnie współpracujących ze sobą osób. Ważne jest, żeby dysponowali odpowiednim wykształceniem oraz cechami charakteru pozwalającymi na pracę w zespole. Posiadanie wymaganych kwalifikacji oraz cech charakteru badane jest podczas procesu oceny pracowników. Jest on dostosowywany do wielkości przedsiębiorstwa i przyjętego sposobu oceniania. Może dotyczyć grupowych oświetlenie (zobacz http://skleposwietlenie.pl/1650-lampy-biurkowe-i-gabinetowe) indywidualnych ocen pracowników lub badać przedsiębiorstwo jako całość.

Ocena pracowników przynosi pracodawcy szereg informacji na temat wykonywania zleconych przez pracodawcę zadań, zachowań personelu oraz cech osobowości, które sprawdzają się światło (zobacz sprawdź informacje) nie na zajmowanych stanowiskach. W zależności od przyjętych przez organizację kryteriów oceniania ocenie mogą podlegać takie aspekty jak sumienność, punktualność, samodzielność w planowaniu i organizowaniu pracy czy postawa etyczna pracownika. W celu zweryfikowania powyższych elementów, niektóre firmy przeprowadzają rozmowy ze współpracownikami podwładnego oraz sesje coachingowe dla pracownika. Wszystko po to, by najlepiej rozpoznać potencjał podwładnego.

Szara strefa

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu

Aby ocenianie miało właściwy wymiar ważne jest, żeby odbywało się systematycznie. Spełnia wtedy swoje cele i może pomagać pracodawcy w kształtowaniu polityki kadrowej, gromadzeniu danych o pracowniku oraz informowaniu pracownika o jego mocnych i słabych stronach. Cel, któremu służą uzyskane w wyniku oceny pracownika informacje, to również motywowanie. Pracownik, otrzymując informację zwrotną, może poczuć się zmotywowany i mieć ochotę na udoskonalenie efektywności swojej pracy. Metoda okresowego oceniania pracowników sprawdza się jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi.

Przeprowadzane oceny okresowe pracowników pomagają pracodawcom i pracownikom. Wnioski, wypływające z wyników służą pracodawcy w przyszłym podejmowaniu decyzji dotyczących: awansów, nagród, ewentualnych zmian personalnych na stanowiskach oraz podnoszenia kwalifikacji kadry. Najczęściej ocenę okresową pracowników przeprowadza się jeden lub dwa razy w roku. Obok mierzalnych czynników, takich jak wyniki pracy, ocena pracowników ma przynieść również informacje na temat obszarów niemierzalnych, takich jak zadowolenie z pracy, poziom integracji z zespołem, klimat organizacji. Personel powinien być poinformowany przeprowadzanej oceny, a wprowadzony przez organizację system oceniania pracowników powinien być jawny i czytelny dla całego personelu.