W jaki sposób dobrze ocenić podwładnego za jego efekty pracy?

W jaki sposób dobrze ocenić podwładnego za jego efekty pracy?

Każde przedsiębiorstwo składa się z poszczególnych części. W sytuacji wielkich korporacji są to najczęściej różne działy. W mniejszych firmach te części to zatrudnione osoby. Osoby te są w strukturze firmy najważniejsze, bowiem to ich rezultaty pracy tworzą ewentualne sukcesy całej firmy. Ważne jest więc, by ludzie zatrudnieni w ramach firmy odczuwali komfort. Często jednak nie ma to odzwierciedlenia w stanie faktycznym.

Na pracownikach spoczywa ogromna presja powiększana przez zwierzchników, a niekiedy także przez współpracowników. Sprawdzanie nastrojów oraz stosunków w przedsiębiorstwie jest rzeczą niełatwą, ale z drugiej strony bardzo przydatną. Zwłaszcza w przypadku największych firm należy stosować profesjonalne metody kontrolowania pracy i wyników poszczególnych jednostek. Do tego celu wykonywana jest ocena pracowników (sprawdź jak przebiega ocena podwładnych programem Elevato Software).

Ocena pracownicza

Szef w biurze firmy

Autor: Charlie Kaijo
Źródło: http://www.flickr.com

Ocena pracownicza generalnie stanowi zbiór rozmaitych specjalistycznych metod, które mają doprowadzić do zebrania przez zwierzchnika dokładnych wiadomości na temat określonej osoby zatrudnionej w firmie. Taka ocena jest zawsze stresem dla zatrudnionych, lecz konieczna dla otrzymania rzeczywistego obrazu sytuacji w firmie. Ocen tego rodzaju dokonuje się cyklicznie, w większości przypadków raz do roku. Na tej podstawie pracodawca dowiaduje się, jak określona osoba pracuje i czy przyjęte przez nią metody przynoszą dobre rezultaty. To umożliwia także ustalenie, do jakiego stopnia działania danej osoby przyczyniają się do sukcesu całej firmy, a zatem czy dana osoba dynamizuje ten rozwój, czy go spowalnia.

Rodzaje i następstwa oceny pracowniczej

Występują różne odmiany oceny, jakiej poddawani są osoby zatrudnione w firmach. Bez wątpienia najchętniej wykorzystywanym z nich jest tak zwana ocena 360 stopni (sprawdź jak przebiega ocena 360 stopni za pomocą Elevato Software). Jak sama jej nazwa wskazuje, umożliwia ona otrzymanie wiadomości o pracowniku ze wszystkich dostępnych perspektyw. W praktyce opiera się to na zasięganiu opinii o wybranej osobie od osób będących w jej bezpośrednim otoczeniu w ramach przedsiębiorstwa. Interesujące wyniki może dawać taka ocena, gdy przeprowadza się ją w stosunku do zwierzchnika w kwestii podwładnego. W takiej sytuacji jeszcze dokładniej obrazuje stosunki pomiędzy różnymi osobami w firmie.