Usługi firm geodezyjnych

Usługi firm geodezyjnych

Proces podziału gruntu zawiera w sobie podział danego gruntu na części, co polega na ustaleniu granic podziału oraz sporządzenie stosownej dokumentacji, która jest wymagana przez prawo – zajmuje się tym geodezja.

geodeci w pracy

Autor: Alissa Walker
Źródło: http://www.flickr.com

Dzisiaj geodezja dzieli się na 2 główne działy. Mianowicie wyróżniamy geodezję niższą, która wyróżnia się tym, iż tutaj wszelkie pomiary przeprowadza się na powierzchniach małych, których promień nie może przekraczać 15,6 kilometrów. Tak zwana geodezja wyższa, to dziedzina o pomiarach, które występują na obszarach dużych, o powierzchni ponad 750 km2. Czasami możemy spotkać się jeszcze z inne klasyfikacje, ale nie wszyscy uznają je za obowiązujące – czytaj pełen artykuł.

– przygotowanie przez geodetę projektu podziału z oznaczaniem projektowanych granic,

– uzyskanie decyzji o podziale nieruchomości, wydawanej przez kompetentny w tym zakresie organ administracji,

– okazanie granic stronom postępowania,


Wyświetl większą mapę

Podział nieruchomości możne zostać przeprowadzony w dwóch trybach postępowania.

Ciekawy wpis? W takim razie nakłaniamy Cię, abyś przeglądnął następne informacje z www, którą dla Ciebie opracowaliśmy. Kliknij proszę w poniższy link.

Pierwszym z nich jest tryb administracyjny, odnoszący się do gruntów budowlanych i wymagający decyzji organu administracji, drugim, tryb podziału gruntów rolniczych i leśnych, który nie wymaga wydania decyzji administracyjnej, a podstawą jest dokumentacja podziałowa – sprawdź na .