Urządzenia dźwigowe jako sprzęty wykorzystywane w różnorakich dziedzinach życia poszczególnego człowieka.

Urządzenia dźwigowe jako sprzęty wykorzystywane w różnorakich dziedzinach życia poszczególnego człowieka.

Dźwig jest to urządzenie dźwigowe, dźwignica zwana także potocznie windą lub wyciągiem, przeznaczona do przemieszczania (podnoszenia) ekwipunków (osób lub towarów) w kabinach lub na platformach wzdłuż sztywnych prowadnic pochylonych do poziomu pod kątem większym niż 15 stopni, pomiędzy określonymi poziomami, zwykle na dużą wysokość. Dźwigi można podzielić na:

– dźwigi szybowe potocznie nazywane windami, – dźwigi budowlane pionowe, – dźwigi pochyłe, – dźwigi okrężne, – dźwigi portowe zwane również żurawiami portowymi.

Popularnie określenia dźwig (szerzej pod adresem http://cleo-polska.pl/s-146-serwis-zawiesi/) używa się do całej grupy dźwignic. Dźwigi osobowe i towarowe często zwane windami stanowią nierozdzielny składnik każdego współczesnego i eleganckiego domu. Są bardzo praktyczne, wygodne i użyteczne. Dźwignice to ogólna nazwa dla maszyn transportowych, służących do przenoszenia ciężkich przedmiotów, zwierząt i ludzi na niewielkie odległości, w ruchu przerywanym. Zobacz również: Dźwigi hydrauliczne polecane są dla niewysokich budynków (do 19m różnicy poziomu między kondygnacjami) o średnim i niskim nasileniu ruchu. Ich prędkość jazdy nie winna przekroczyć 0,63 m/s. Wymagają one osobnego pomieszczenia na maszynownię o wymiarach 2 x 2m, usytuowanego w pobliżu szybu.

Dźwigi

Autor: Elliott Brown
Źródło: http://www.flickr.com

Alternatywnie, przy niewielkim natężeniu ruchu i udźwigu do 630kg, jest możliwość zastosowania maszynowni kompaktowej w szafie stojącej obok szybu. Dźwigi hydrauliczne, ze względu na ich konstrukcję, zezwalają na optymalne wykorzystanie powierzchni szybu i uzyskanie stosunkowo dużej kabiny. Ich pewną wartością jest konkurencyjna w stosunku do dźwigów elektrycznych cena. Więcej na: tym www.

Dźwigi bez maszynowni od dłuższego czasu pobijają rekordy popularności pośród projektantów. Ich olbrzymią wartością jest to, że ze względu na usytuowanie napędu w górnej części szybu, nie wymagają przeznaczenia dodatkowego pomieszczenia na maszynownię (oszczędność powierzchni użytkowej budynku). Dźwigi bez maszynowni z napędem bezreduktorowym cechują się wielką oszczędnością wykorzystania energii podczas eksploatacji, maksymalnie obniżonym wymiarem nadszybia oraz pomniejszeniem hałasu i drgań związanych z pracą urządzenia. Dźwigi (windy) elektryczne z maszynownia górną są korzystniejsze kosztowo od dźwigów bez maszynowni, ale charakteryzują się większym uzyciem energii elektrycznej. Potrzebują osobnego lokum na maszynownię (umiejscowionego nad szybem) co należy uwzględnić przy projektowaniu architektury budynku. Zobacz więcej: przejdź do źródła.

Zgodnie z polskim prawem dźwig (szerzej tu: http://www.cleo-polska.pl/s-123-kontakt/) może być używany tylko wtedy gdy posiada ważną (aktualną) decyzję UDT dopuszczającą do eksploatacji i znajduje się pod ciąglą opieką konserwatora posiadającego wymagane dla danego typu urządzenia uprawnienia.

Wynajem dźwigu Lublin- tylko owe wyrazy można wpisać w wyszukiwarkę internetową,
aby znaleźć całe mnóstwo firm świadczących usługi dźwigowe na terenie całego kraju, np. firmę Damian Daszczyk.