Tłumacz przysięgły jako osoba, jaka specjalizuje się w przekładaniu dokumentów

Tłumacz przysięgły jako osoba, jaka specjalizuje się w przekładaniu dokumentów

Tłumacz zaprzysiężony to osoba, która specjalizuje się w przekładzie dokumentów procesowych, urzędowych i akredytowaniu obcojęzycznych duplikatów takich dokumentów, również jest w stanie poświadczać tłumaczenia i odpisy zrealizowane przez inne osoby.

tłumaczenia

Autor: Chuck Hagel
Źródło: http://www.flickr.com
Tłumaczenia przysięgłe pełni się na rzecz jednostek prywatnych, a także na potrzeby organów państwowych. Tłumacz zaprzysiężony umieszcza w swym tłumaczeniu uwagę, czy zostało ono przeprowadzone na bazie autentycznego dokumentu, czy duplikatów. Tłumaczenia utworzone na podłożu kopii są ważne, lecz poniektóre urzędy mogą domagać się, żeby przedłożone im tłumaczenie było wykonane na podstawie prawdziwego dokumentu.

Powiązany artykuł –

Do certyfikowania tłumaczeń, oraz poświadczania kopii pism, tłumacz przysięgły użytkuje pieczątki, obejmującej w otoku jego imię i nazwisko, oraz wskazanie języka, w obszarze którego posiada upoważnienia, a w środku lokalizację na liście tłumaczy przysięgłych. Tłumaczenia przysięgłe powinny obejmować pozycję, pod którą tłumaczenie, lub kopia są odnotowane w repertorium i należy określić, czy wykonano je z oryginału, czy też z tłumaczenia, duplikatu albo odbitki.

Jeśli tłumaczenie wykonano z duplikatu, lub tłumaczenia, trzeba dodatkowo ustalić, czy kopia lub przekład są potwierdzone i podać w takim wypadku podmiot uwierzytelniający. Tłumacz przysięgły przeprowadza też tłumaczenia ustne, a oprócz tego weryfikuje i poświadcza przekłady z języka obcego na język polski, czy też z języka polskiego na język obcy – (tłumacz języka ukraińskiego) utworzone przez drugą osobę. Sporządza

tłumaczenie

także poświadczone duplikaty pisma w języku obcym, a także weryfikuje i poświadcza kopie pisma w języku obcym utworzone przez inną osobę.

Tłumacz przysięgły może wykonać również potwierdzenia gotowego tłumaczenia angielski. Weryfikuje wtedy niezwykle szczegółowo prawidłowość przekładu, a później poświadcza własnym podpisem i pieczęcią jego zgodność z pierwowzorem – -> tutaj.

Tłumacz przysięgły zarejestrowany w Polsce może wykonać tłumaczenie uwierzytelnione jedynie z języka obcego na język polski, albo z język polskiego na język obcy. Nie może utworzyć tłumaczenia wprost z języka obcego na obcy.