Tłumacz przysięgły jako osoba, jaka specjalizuje się w przekładaniu dokumentów

Tłumacz przysięgły jako osoba, jaka specjalizuje się w przekładaniu dokumentów

Tłumacz zaprzysiężony to osoba, która specjalizuje się w przekładzie dokumentów procesowych, urzędowych i akredytowaniu obcojęzycznych duplikatów takich dokumentów, również jest w stanie poświadczać tłumaczenia i odpisy zrealizowane przez inne osoby.

tłumaczenia

Autor: Chuck Hagel
Źródło: http://www.flickr.com
Tłumaczenia przysięgłe pełni się na rzecz jednostek prywatnych, a także na potrzeby organów państwowych. Tłumacz zaprzysiężony umieszcza w swym tłumaczeniu uwagę, czy zostało ono przeprowadzone na bazie autentycznego dokumentu, czy duplikatów.

Ta solidna oferta, którą przygotowaliśmy dla miłośników opisywanej kwestii, zawiera podobne informacje na to ciekawe zagadnienie – sprawdź tu.

Tłumaczenia utworzone na podłożu kopii są ważne, lecz poniektóre urzędy mogą domagać się, żeby przedłożone im tłumaczenie było wykonane na podstawie prawdziwego dokumentu.

Powiązany artykuł –

Do certyfikowania tłumaczeń, oraz poświadczania kopii pism, tłumacz przysięgły użytkuje pieczątki, obejmującej w otoku jego imię i nazwisko, oraz wskazanie języka, w obszarze którego posiada upoważnienia, a w środku lokalizację na liście tłumaczy przysięgłych. Tłumaczenia przysięgłe powinny obejmować pozycję, pod którą tłumaczenie, lub kopia są odnotowane w repertorium i należy określić, czy wykonano je z oryginału, czy też z tłumaczenia, duplikatu albo odbitki.

Jeśli tłumaczenie wykonano z duplikatu, lub tłumaczenia, trzeba dodatkowo ustalić, czy kopia lub przekład są potwierdzone i podać w takim wypadku podmiot uwierzytelniający. Tłumacz przysięgły przeprowadza też tłumaczenia ustne, a oprócz tego weryfikuje i poświadcza przekłady z języka obcego na język polski, czy też z języka polskiego na język obcy – (tłumacz języka ukraińskiego) utworzone przez drugą osobę. Sporządza

tłumaczenie

także poświadczone duplikaty pisma w języku obcym, a także weryfikuje i poświadcza kopie pisma w języku obcym utworzone przez inną osobę.

Tłumacz przysięgły może wykonać również potwierdzenia gotowego tłumaczenia angielski. Weryfikuje wtedy niezwykle szczegółowo prawidłowość przekładu, a później poświadcza własnym podpisem i pieczęcią jego zgodność z pierwowzorem – -> tutaj.

Tłumacz przysięgły zarejestrowany w Polsce może wykonać tłumaczenie uwierzytelnione jedynie z języka obcego na język polski, albo z język polskiego na język obcy. Nie może utworzyć tłumaczenia wprost z języka obcego na obcy.