Sposoby oceny osób zatrudnionych w firmie

Sposoby oceny osób zatrudnionych w firmie

Każde przedsiębiorstwo składa się z pomniejszych części. W sytuacji największych firm są to zwykle rozmaite działy. W najmniejszych firmach te części to pojedynczy pracownicy. Osoby te są w przedsiębiorstwie najważniejsze, ponieważ to ich wyniki pracy tworzą ewentualne pozytywne wyniki całego przedsiębiorstwa. Ważne jest więc, by pracownicy w firmie odczuwali komfort.

Nierzadko jednak nie znajduje to osbicia w rzeczywistości. Na zatrudnionych osobach ciąży spora presja nakładana przez zwierzchników, a niekiedy również przez innych pracowników. Sprawdzanie nastrojów oraz stosunków w firmie jest sprawą trudną, jednak z drugiej strony niezwykle przydatną. Zwłaszcza w przypadku wielkich przedsiębiorstw nalezy wykorzystywać specjalne metody kontrolowania pracy i rezultatów pojedynczych pracowników. W tym celu wykonywana jest ocena pracowników.

ręka podająca kartkę papieru

Źródło: flickr.com

Ocena pracownicza generalnie to zestaw rozmaitych profesjonalnych metod, które mają doprowadzić do posiadania przez pracodawcę dokładnych informacji na temat danej osoby zatrudnionej w firmie. Taka ocena jest w każdym przypadku stresem dla zatrudnionych, ale niezbędna dla uzyskania dokładnego obrazu sytuacji w firmie. Ocen tego rodzaju dokonuje się cyklicznie, zazwyczaj raz do roku. Na jej podstawie pracodawca dowiaduje się, jakimi metodami określona osoba pracuje i czy stosowane przez nią środki przynoszą dobre rezultaty. To umożliwia także ustalenie, do jakiego stopnia działania pracownika przyczyniają się do sukcesu całego przedsiębiorstwa, a zatem czy pracownik przyspiesza ten rozwój, czy go powstrzymuje.

Występują różne rodzaje oceny, jakiej podlegają osoby zatrudnione w firmach. Z pewnością najchętniej wykorzystywanym z nich jest tak zwana ocena 360 stopni . Jak sama jej nazwa podpowiada, umożliwia ona uzyskanie wiadomości o pracowniku (zobacz https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-rejestracja-firmy) ze wszystkich możliwych perspektyw. W praktyce opiera się to na zasięganiu opinii o danej osobie od osób będących w jej bezpośrednim otoczeniu w strukturze przedsiębiorstwa. Ciekawe rezultaty może przynosić taka ocena, gdy przeprowadzana jest w stosunku do zwierzchnika w kwestii podwładnego. W takim przypadku jeszcze bardziej dobitnie obrazuje stosunki pomiędzy rozmaitymi pracownikami firmy.