Rezerwy na świadczenia pracownicze i rozliczne metody ich wyceniania

Rezerwy na świadczenia pracownicze i rozliczne metody ich wyceniania

Rezerwy na świadczenia pracownicze to rezerwy związane z nadchodzącymi zobowiązaniami podmiotów ekonomicznych w związku z w tej chwili zatrudnionymi pracownikami. Są one umieszczane w księgach rachunkowych konkretnej firmy, spółki bądź przedsiębiorstwa. Rezerwy na świadczenia pracownicze wynikają z nakazów prawa pracy, i także z układów zbiorowych pracy i wielu innych istotnych zobowiązań między chlebodawcami a pracownikami.

Wycena rezerw na różnorodne świadczenia pracownicze winna być zrealizowana zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości Nr 19 bądź także zgodnie z Krajowym Standardem Rachunkowości Nr 6. Niezależnie od tego, jaki standard się wybierze, winna pozostać zastosowana metodologia aktuarialna Dodatkowo istnieje rozporządzenie (KSR 6) lub zalecenie (msr 19) mówiące o tym, iż może to zostać przeprowadzone poprzez kompetentnego, doświadczonego aktuariusza.

Jeśli dana firma korzysta z Międzynarodowego Standardu Nr 19, wtenczas zakład lvbet bonus na start pracy zdoła, ale nie musi korzystać z usług aktuariusza, chociaż rzecz jasna jest to zalecane. Chociaż msr 19 nakłada na spółki znacznie większe zobowiązania. Raport w mrs 19 jest znacznie bardziej powiększony i musi zawierać: koszty odsetek, koszty aktualnego zużycia, co więcej w sprawozdaniu powinny odnaleźć się wypłacone świadczenia, ograniczenia, koszty przyszłego zatrudnienia i sporo innych ważnych pozycji. W Krajowym Standardzie Rachunkowości Nr 6 pilnie wypada skorzystać z usług wykwalifikowanego,

finanse

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com

kompetentnego aktuariusza (spójrz tutaj). KSR 6 jest powiązany ze specyficznymi świadczeniami, takimi jak dodatki stażowe, gratyfikacje jubileuszowe, a także odprawy rentowe lub także opieka lekarska. Rzecz jasna to ledwie kilka przykładowych świadczeń, chociaż jest ich sporo więcej.

Mimo tego, że teraz wolno w pojedynkę oszacować rezerwy za pomocą różnych narzędzi (dostępnych przykładowo w Necie), to powinno się pamiętać, że zgodnie z KSR 6 nie będą one uznawane za znaczące oraz wiążące bez poświadczenia fachowego, wykwalifikowanego aktuariusza.