Przedsiębiorco, czy wiesz, jak postępować w dowolnej sytuacji? Zapoznaj się z istotnymi wiadomościami tyczącymi prawa pracy oraz podatków.

Przedsiębiorco, czy wiesz, jak postępować w dowolnej sytuacji? Zapoznaj się z istotnymi wiadomościami tyczącymi prawa pracy oraz podatków.

Każdy przedsiębiorca powinien być świadom, że musi prowadzić działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami. Tyczy to zarówno zasad regulowanych poprzez kodeks pracy, jak również prawo podatkowe. Obowiązkiem pracodawcy jest zatrudnienie pracownika i odprowadzanie wymaganych składek do Zus-u, dopilnowanie deklaracji podatkowych, jak również przestrzeganie reguł kodeksu pracy i uczciwego podejścia do pracujących osób.

dług

Autor: Christian Schnettelker
Źródło: http://www.flickr.com
Zalegasz ze składkami? Przekonaj się ile!

Obowiązkiem właściciela firmy bywa odprowadzanie składek do ZUS. Czasem zdarza się, że składki nie zostają o czasie opłacone lub firma popada w tarapaty przez co mnożą się zaległości. Jeśli pragniemy przekonać się, jak wygląda nasza sytuacja z zaległymi składkami i ile powinniśmy wpłacić, doskonałym narzędziem okaże się kalkulator odsetek zus. Wprowadzając daty okresu, za który musimy zapłacić, możemy otrzymać całą kwotę razem z odsetkami. To przydatne narzędzie, bowiem dzięki niemu można przygotować się do opłat oraz zebrać wcześniej środki.

Pamiętaj, aby składać deklaracje vat

Obowiązkiem każdego podatnika okazuje się złożenie deklaracji vat. Sporządzoną deklarację musi się złożyć w urzędzie skarbowym, pod który należy konkretny podmiot. Istotny jest tu również (strona) termin złożenia dokumentu. Deklaracje vat można składać bezpośrednio w budynku urzędu, istnieje również (warte przeczytania) szansę wysłania wypełnionych dokumentów pocztą. W tym przypadku warto zdecydować się na przesyłkę rejestrowaną. Data stempla Poczty Polskiej bywa respektowana jako termin złożenia konkretnej deklaracji.

obliczanie należnych składek

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com
Jeśli pracownik ma nadgodziny

Od czasu do czasu pracownicy firmy wypełniają powierzone obowiązki również po godzinach pracy, co wiąże się z wymogiem rozliczenia wykonanych obowiązków niezależnie od pracy wykonywanej w ramach etatu. Pracodawca może płacić za dodatkowy czas w zakładzie lub podarować wolne za nadgodziny (więcej informacji). W przypadku wspomnianego rozwiązania trzeba kierować się regułami ustalonymi przez kodeks pracy. Zasady dawania wolnego w zamian za nadgodziny bywają różnorakie, w zależności, czy wspomniany model rozliczenia następuje na wniosek pracodawcy czy samego pracownika. Więcej na .