Postępowania sprzeczne z prawem i dobrymi zwyczajami jako działanie  nieuczciwej konkurencji w reklamie.

Postępowania sprzeczne z prawem i dobrymi zwyczajami jako działanie nieuczciwej konkurencji w reklamie.

Konkurencja rozumiana jest w ekonomii za filar nieograniczonego rynku. Nie znaczy to jednakże że każde konkurencyjne zachowanie sprzyja rozwojowi niezależnego rynku. Bywają bowiem takie praktyki rynkowe, które co prawda mając nominalne znamiona konkurencji zagrażają lub naruszają rozwój wolnego rynku. Stąd jest pragnienie ochrony samodzielnego rynku przed takimi szkodliwymi czynami.

Nieuczciwa konkurencja w reklamie to przede wszystkim: reklama sprzeczna z odpowiednimi obyczajami i uchybiająca godności persony, reklama wdrażająca wbłąd.Coraz częściej formułowane są zarzuty uchybiające godności człowieka i dyskryminacji ze względu na płeć wobec reklam, w których znajdują się panie. Chodzi głównie o portret kobiety w przekazach reklamowych.

Nieuczciwa konkurencja w reklamie opiera się na zrobienie mylnego wrażenia przede wszystkim co do pochodzenia artykułu, ceny czy ilości. Reklama taka generuje, że powstałe na jej podwalinie wyobrażenia nie są zgodne ze stanem rzeczywistym. Do błędów dochodzi na skutek stosowania nieprawdziwych, dwuznacznych, czy celowo nieprecyzyjnych oznaczeń, mylących i dezinformujących.serwis www zabawki dla psów zabawki dla psówZnajdujące się w niej idane są nieprawdziwe w sensie finansowym. Wszelki sztuka takiego rzeczy powinien istotnie mieć cechy, na jakie reklama zwraca uwagę. Nabywca ma prawo spodziewać się, że każdy okaz artykułu jest niezgorszy od zachwalanego.Najczęściej informuje się raptem o plusach, a zataja niekorzystne cechy.Nie należy naśladować reklamy odrębnego zakładu, stosować podobnych surowców, naklejek (czytaj dalej producent naklejek) i ulotki o takiej samej barwie, kształcie, stylistyce napisów, o łudząco podobnym układzie fragmentów graficznych.

plakat reklamowy

Autor: Roberto Nieves
Źródło: http://www.flickr.com

Jak zarejestrować znak towarowy można dowiedzieć się w kancelarii patentowej. Rejestracja znaku towarowego cena może być przeprowadzana na rzecz firmy i tylko dla produktów będących zagadnieniem jego działalności gospodarczej. Rejestrując znak towarowy biznesmen może wyszukiwać między procedurą krajową, regionu (europejską) i międzynarodową.

Cena rejestracji znaku towarowego może być rozróżniona na opłatę jednorazową i opłatę okresową.Opłata jednorazowa – od poszczególnych czynności podejmowanych w postępowaniu rejestrowym. Podstawową taksą od wniosku o udzielenie prawa ochronnego od trzech klas towarowych wynosi 500 zł (wniosek w formie elektronicznej), 550 zł (wniosek w formie papierowej). Za każdą następną klasę zapłacić trzeba dodatkowo 120 zł.Taksa okresowa – za udzielenie pierwszego, dziesięcioletniego okresu ochrony – w zależności od liczby klas rzeczy, dla oznaczenia których ma być stosowany znak towarowy, wynoszą odpowiednio 400 zł lub 450 zł.

Wycena znaku towarowego nie należy do najłatwiejszych zadań. W praktyce nie istnieje jedna poprawna metoda, która odzwierciedlałaby jej wartość w sposób jednoznaczny. Ponadto ważne jest doświadczenie osób wyceniających.