Pobierz, wypełnij i wyślij przez internet – proste rozwiązanie rozliczenia PIT.

Pobierz, wypełnij i wyślij przez internet – proste rozwiązanie rozliczenia PIT.

Płatnik, w terminie do 30 kwietnia, powinien złożyć, w określonym dla swojego miejsca zamieszkania, Urzędzie Skarbowym, roczny bilans przychodów i rozchodów. W podliczeniu PIT za 2014, sporządzonym zgodnie z ustalonymi przepisami wzoru, powinny zostać wykazane osiągnięte w przeciągu roku nadwyżki przychodu objęte bezzwrotnym świadczeniem na zasadach ogólnych. W oświadczeniu należy zaznaczyć wysokość ciężaru fiskalnego, jak również wiadomość o zapłaconych do urzędu skarbowego przedpłatach na podatek – jeśli takie wystąpiły.

finanse, rachunki

Najłatwiejszą formą złożenia zobowiązania jest przekazanie go w okienku podawczym fiskusa. Możliwe jest również przekazanie informacji inną metodą. Powszechne zrobiło się wysyłanie zobowiązania w formie druku elektronicznego, bezpośrednio do fiskusa, połączone z uzyskaniem urzędowego potwierdzenia otrzymania.

Wypełnianie informacji online nie wymaga posiadania e-podpisu. Badanie badania marketingowe w firmie płatnika, przeprowadza się za pomocą pięciu elementów personalnych dotyczących płatnika: NIP albo numer PESEL – w zależności od podatnika, imię (pierwsze), nazwisko, data urodzenia, kwota przychodu uwidoczniona w zeznaniu lub rocznym podliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym jest składany druk elektroniczny.

Chcielibyśmy, żeby te wpisy poruszały Wasze emocje. Z tego powodu będziemy radośni, jeśli nawet drobny komentarz spod linku pozostawiony przez Was dotrze do nas.

Więcej informacji: jak wygląda rozliczenie pit online

Przekazanie zeznania podatkowego przez Internet to łatwy, szybki, niezagrożony sposób na roczne rozliczenie podatkowe. Dodatkowo, rozliczanie PIT online, nie nastręcza niekoniecznych procedur i kosztów. Wypełnienie deklaracji on-line daje również możliwość wnioskowania o należne ulgi i odliczenia –

Przez to mamy również pewność prawidłowego wypełnienia pisma ze wszystkimi dodatkami. Jest to sposób polecany przez wielu księgowych oraz rekomendowany przez towarzystwa ekonomiczne. Podsumowanie za 2014 rok, dokonywane w 2015 roku, nie będzie odbiegało znacząco od tego z ubiegłego roku. Nie wprowadzono bowiem, dużych zmian w upustach podatkowych oraz nie zredukowano obszaru ich obowiązywania.