Po co firmie ISO? ABC dla początkujących przedsiębiorców – sprawdź więcej

Po co firmie ISO? ABC dla początkujących przedsiębiorców – sprawdź więcej

To całkiem normalna sytuacja, że początkujący właściciele firm korzystają z usług fachowców (finansistów, kadrowych), od których chcą uzyskać pomoc i radę, jak rozkręcić własne przedsiębiorstwo, najlepiej inwestować pieniądze i zrealizować wytyczne danej normy i zwiększać poziom jakości w firmie. Dobrze jest zapytać o szczegóły profesjonalnego doradcy, jaki jest nie tylko kimś wdrażającym system ISO, lecz będzie pokieruje, w jaki sposób dobrać metody działania dopasowane dokładnie do profilu biznesu. Doświadczony doradca zastosuje rozwiązania, które zdały egzamin już w innych miejscach.

Certyfikaty takie jak ISO czy IFS są narzędziami, jakie właściwie używane pomogą dobrze rozwijać się danemu przedsiębiorstwu. Certyfikacja ISO jest przyznaniem przedsiębiorstwu zaświadczenia, iż konkretny produkt lub usługa są zgodne z odpowiednimi normami prawnymi (sprawdź więcej). System zarządzania jakością ISO to unormowany system zarządzania jakością, bezpieczeństwem BHP lub produktów spożywczych, których standardy określa Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (a w naszym kraju Polska Komisja Normalizacyjna). Dzięki temu wprowadzono jeden znak jakości, jaki jest charakterystyczny i obowiązuje na całym świecie.

szkolenie

Źródło: pixabay

ISO określa się w oparciu o 8 najważniejszych zasad jakości. Upoważnione do wydawania certyfikatu jest Polskie Centrum Akredytacji i dużo punktów w całym kraju. Współczesne zasady ISO jedyną prawomocną normą jakości, pozostałe „symbole jakości”, często są chwytami marketingowymi i przedsiębiorca może je po prostu nabyć. Firmy i produkty oznaczone certyfikatem ISO, są respektowane na całym świecie.

To bardzo ważna oferta (https://www.interwiedza.pl/szkolenia/walce-drogowe-kl-ii/) analizująca opublikowane w niniejszym poście zagadnienia, więc kliknij ten link, żeby też ją zgłębić.

Spełnienie najwyższych norm ISO jest jednoznaczne z gwarantowaniem towarów najwyższej jakości, podobnie z certyfikatem IFS. Dzięki oznaczeniu certyfikatem, firma może zyskać większe zaufanie międzynarodowych partnerów biznesowych.

Dobrze jest mieć na uwadze, iż pewne certyfikaty tego typu, przykładowo – IFS, obowiązują przez okrągły rok, jeśli właściciel firmy chce prolongować jego ważność o kolejny rok, trzeba przeprowadzić kontrolny audyt (kliknij tutaj). Wdrożony i dopieszczony system zarządzania jakością ISO pozwala zapewnić zdolność biznesu do ciągłego dostarczania produktów spełniających oczekiwania klientów i wymagań ustawowych i innych, do których firma się zobowiązała.