Pieniądz plastikowy ułatwia codzienne funkcjonowanie, oszczędza nasze środki finansowe i czas, dając jeszcze – bezpieczeństwo

Pieniądz plastikowy ułatwia codzienne funkcjonowanie, oszczędza nasze środki finansowe i czas, dając jeszcze – bezpieczeństwo

Pierwowzorem karty debetowej, były kartami kartonowymi, na których maszynowo wypisane były dane o jej właścicielu. Dopiero w latach 60 XX wieku, puszczono w obieg kartę z plastiku, która wtedy stała się symbolem zbytku i pozycji społecznej. W Polsce początkowe karty płatnicze, dostępne były tylko dla klientów biznesowych.

Karta debetowa

Źródło: http://pixabay.com/
Karta płatnicza dla klientów indywidualnych wprowadzona została przez banki do obiegu pod koniec lat 90. Współcześnie karty płatnicze wydawane są do każdego rachunku ROR. Karta debetowa służy do obsługiwania naszych pieniędzy posiadanych w rachunku bankowym, do którego została wystawiona. Najnowocześniejsze karty debetowe to tzw. karty wypukle, posiadające wytłoczone dane o jej posiadaczu. Taki rodzaj kart umożliwia wykonanie zakupów bezgotówkowych przy pomocy terminala elektronicznego.

Ponadto nie jest wymagana konieczność każdorazowego wpisywania kodu PIN lub też potwierdzania dokonanej umowy kupna-sprzedaży własnoręcznym podpisem. Karta płatnicza, przyda się przy regulowaniu należności za zakupy dokonane w sklepie internetowym.

Czy chcesz poznać uzupełniające materiały? Jeśli tak, to zobacz w witrynie podobne informacje odnoszące się takiej kwestii – link jest tutaj.

Taką kartą debetową możemy posługiwać się również w innych krajach. Płatności kartą debetową wypukłą, możemy dokonywać w większości państw w Europie oraz w najpopularniejszych miejscowościach wypoczynkowych.

Najpowszechniejszymi kartami debetowymi w naszym kraju są Visa i MasterCard. Wybór karty płatniczej spośród tych dwóch oferowanych przez banki kart, jest ważny, zwłaszcza przy płaceniu w innych krajach. Trzeba pamiętać, by wybierając kartę, zainteresować się ile odsetek bank pobierze od nas za wypłatę pieniędzy w bankomacie za granicą.

Placówki bankowe to nie tylko usługi polegające na zarządzaniu naszym kontem osobistym. To także inne działania zastrzeżone wyłącznie dla instytucji finansowych, takie jak przyznawanie pożyczek, przyjmowanie lokat oraz udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych. Gwarancje bankowe oraz poręczenia ze strony przedsiębiorstw, są rozpowszechnioną formą w obrocie handlowym.

Gwarancje i poręczenia podnoszą bezpieczeństwo podpisywanej z kontrahentem umowy, ograniczając ryzyko niewykonania przez wykonawcę, warunków zawartych w transakcji. Zabezpieczenie kontraktu wykorzystywane jest najczęściej przez organy administracji publicznej, w sytuacji podpisywania umów z wykonawcami, wyłonionymi w drodze przetargu publicznego, w ramach ustawy Prawo zamówień publicznych.