Ocena pracownika w firmie

W dużych przedsiębiorstwach i korporacjach zatrudnionych jest wielu ludzi na rozmaitych stanowiskach. Nierzadko więc zdarza się tak, że wyników pracy pojedynczych osób nie można rozpoznać na co dzień. Istnieją specjalne metody na to, by dowiedzieć się, jaki jest wpływ danego pracownika w wyniki określonego przedsiębiorstwa. Obecnie wydajność na stanowisku jest cechą bardzo pożądaną i poszukiwaną.

Związane jest to nierzadko z pracą ponad normy w celu sprostania oczekiwaniom. To natomiast może skutkować większym poziomem zdenerwowania i napięcia na co dzień. Dlatego we współczesnej rzeczywistości tak często spotykane są przypadki depresji i ogólnie niskiego nastroju. Na dzień dzisiejszy również w rodzimych firmach codziennością staje się cykliczna ocena pracownicza . wykonuje się ją za pomocą konkretnych narzędzi, na przykład w formie specjalnych testów. Jest to znaczące dla określenia profilu pracownika i wartości wykonywanej przez niego pracy.

Ocena

Autor: http://www.sxc.hu
Źródło: http://www.sxc.hu

Występuje kilka rodzajów oceny pracowniczej. Odróżnia się je w pierwszej kolejności z uwagi na skrupulatność, z jaką się ich dokonuje. Jednym z najbardziej szczegółowych typów oceny jest tak zwana ocena 360 stopni (przeprowadź ocenę 360 stopni). Polega ona na tym, że opinie na temat danego członka firmy (zobacz wartości niematerialne i prawne  ) wypowiadają wszystkie osoby z jego bliskiego otoczenia w firmie. Interesujące jest to, że zazwyczaj także pracownicy oceniają własnego przełożonego. Na podstawie tej oceny wyciąga się wiele ciekawych wniosków. Co najważniejsze można dowiedzieć się, jak określony pracownik traktuje kolegów z pracy czy własnych podwładnych.http://bhpprofesjonalnie.plOcena tego rodzaju w większej części dużych firm organizowana jest cyklicznie, zazwyczaj raz w roku.

Różnego rodzaju oceny pracowników pozwalają na zdobycie szerokiej wiedzy na temat danej osoby. Uzyskuje się opinię pozostałych osób o nim, czyli także o tym jak pracuje i z jakimi efektami. Z pomocą tych informacji można zadecydować, w jaki sposób można pomóc pracownikowi, zmobilizować go lub nagrodzić za wyniki. Rezultatem tego bywa na przykład wysłanie go na odpowiednie warsztaty. Oceny mogą skutkować także awansem czy podwyżką lub wręcz przeciwnie – wypowiedzeniem dla pracownika. Pozwalają także na wykonywanie zestawień statystycznych na temat ludzi pracujących w firmie.