Obowiązkowe przeszkolenie pracowników warunkiem bezpieczeństwa pracy

Obowiązkowe przeszkolenie pracowników warunkiem bezpieczeństwa pracy

Praca z zastosowaniem specjalistycznych sprzętów, stanowiących niebezpieczeństwo dla zatrudnionego potrzebuje naturalnie odpowiednich kwalifikacji. Pracą wymagającą specjalistycznego szkolenia i również zweryfikowania umiejętności jest oczywiście stanowisko spawacza

certyfikacja personelu spawalniczego

Autor: Michael
Źródło: http://www.flickr.com
.

bezpieczeństwo funkcjonalne

Źródło: pixabay
Certyfikacja personelu spawalniczego jest sprawą podstawową, wszak bezpieczeństwo używania technik spawalniczych jest kontrolowane przez Unię Europejską, która ustala odpowiednie standardy. Parlament Europejski opracował dyrektywę oznaczoną PED 97/23/WE, zobowiązując zakłady pracy do przestrzegania precyzyjnie określonych norm i procedur. Dotyczą one przede wszystkim kwalifikacji spawaczy i używanych przez nich technik produkcji. Aby certyfikacja >>> iso 22716 personelu spawalniczego była możliwa, przeprowadzane są specjalne kursy i egzaminy weryfikujące umiejętność spełniania unijnych norm. Specjaliści posiadający odpowiedni certyfikat mają prawo do pełnienia tego fachu w obrębie całej Unii Europejskiej. W celu kompletnego zabezpieczenia warunków pracy duże znaczenie ma tak zwane bezpieczeństwo funkcjonalne – . Ogólnie opisuje się je jako zespół wszystkich działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa systemów elektronicznych lub zawierających sterowalne elektryczne elementy składowe. Kursy szkoleniowe z bezpieczeństwa funkcjonalnego są przeprowadzane w dwóch przedziałach zaawansowania. Wyodrębniamy certyfikację ogólną pierwszego stopnia, która dotyczy przeważnie kadry menedżerskiej, lub technicznej zajmującej się projektowaniem i obslugą systemów i urządzeń, których stanowiska nie potrzebują szczegółowej wiedzy. Inaczej ujmując – pracowników niekoniecznie angażujących się w bezpośrednie prowadzenie lub nadzorowanie bardziej skomplikowanych czynności. Certyfikacja > certyfikacja wyrobów medycznych drugiego stopnia dotyczy już kursów eksperckich i dzieli się na poszczególne działy specjalizacji – certyfikację personelu spawalniczego.

Praca na trudnych i niebezpiecznych stanowiskach obliguje się stosowania się do odpowiednich wytycznych. Bezpieczeństwo funkcjonalne jest właśnie ich zestawieniem. Wymagana certyfikacja i szkolenie pracowników w tym profilu są warunkami niezbędnymi do podjęcia aktywności zawodowej.