Obowiązki pracodawcy względem pracobiorcy

Obowiązki pracodawcy względem pracobiorcy

Jednym z wielu blankietów, jakie muszą składać pracodawcy jest ZUS Z-3. Sporządzany jest przez tych płatników składek, jacy nie są uprawnieni do zapłaty zasiłku, oraz przez płatników, którzy za czas po wygaśnięciu zatrudnienia powierzają wypłatę zasiłku do ZUS-u. W interesie płatnika spoczywa odpowiednie wypełnienie druku, w przeciwnym razie zostanie on zmodyfikowany przez ZUS, w konsekwencji zawyżając podstawę wymiaru zasiłku z przewinienia płatnika.

Ubezpieczenie
Zaświadczenie ZUS Z-3 służy ustaleniu prawa do zasiłku (zobacz https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-calkowita-niezdolnosc-do-pracy-a-renta) chorobowego i wyznaczeniu jego wielkości. Mieści dane zarówno o płatniku składek, jak i o ubezpieczonym, oraz spis zdobywanych przez ubezpieczonego zarobków. W prawidłowo zapełnionym ZUS Z 3 powinny znaleźć się dane ewidencyjne płatnika składek, dane ewidencyjne pracownika, czas ubezpieczenia, czasy niezdolności do pracy, jakie mają ważność na prawo do wypłaty zasiłku (zobacz https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-aktywa-w-bilansie-jak-ujmowac) chorobowego, w tym także wiadomości na temat niezdolności do pracy wynikłej z wypadku podczas pracy, bądź miały one miejsce w drodze do pracy, bądź z pracy.

Na prośbę pracownika, pracodawca wystawia zaświadczenie o zatrudnieniu. W tym poświadczeniu wpisuje się, czy wyżej wymieniony pracownik nie znajduje się w okresie wymówienia umowy o pracę, ani w czasie tymczasowym, a zakład pracy nie znajduje się w stanie bankructwa, lub likwidacji. Wystawca zaświadczenia ponosi odpowiedzialność prawną w przypadku podania danych niewłaściwych z prawdą. Poświadczenie ważne jest jeden miesiąc od daty wypisania.

Umowa cywilno prawna zwykle stosowana jest w sytuacji w jakiej pracodawca nie przewiduje zatrudniać pracownika na podstawie umowy o pracę, jednakże zależy mu na wykonaniu wyznaczonych czynności, względnie osiągnięciu wyraźnie określonych obowiązków.W przypadku umów cywilno prawnych wolno wyznaczyć

miejsce i okres realizowania pracy, lecz nie jest to niezbędne, bardziej liczy się samo ukończenie pracy, a nie jej czas i miejsce. Najpopularniejszymi umowami cywilno prawnymi są umowy zlecenia jak też umowy o dzieło. Trzeba mieć na uwadze, że ani umowa zlecenie, ani też umowa o dzieło nie są umowami o zatrudnienie i nie dotyczą ich przepisy Kodeksu Pracy.