kwota pomniejszająca podatek

kwota pomniejszająca podatek

Podatnicy, którzy rozliczają się na regułach całościowych mają szansę skorzystać z przysługującej im wielkości pomniejszającej podatek, która dla wszystkich jest taka sama. Jednakże należy wiedzieć o pewnych ograniczeniach scharakteryzowanych przez ustawodawcę, również wymogach, jakie powinno się spełnić, aby w całości zdołać użyć pomniejszenie zobowiązania względem urzędu podatkowego.

Kwota zmniejszająca podatek (więcej na ) to 18 procent aktualnej kwoty wolnej od podatku. Taką sumę mają możliwość wziąć pod uwagę przedsiębiorcy, jacy rozliczają się z fiskusem na prawach ogólnych. Stosowanie potrącenia nie będzie możliwe w przypadku prowadzenia rozrachunków przedsiębiorstwa w oparciu o odrębne gatunki. Pracodawca jest zobowiązany do płacenia składek ZUS dotyczących ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń zdrowotnych i funduszu pracy, za zaangażowane jednostki. Płatnicy składek są zobowiązani do złożenia blankietu zgłoszenia płatnika składek w czasie 7 dni od daty zatrudnienia pracownika. W sytuacji umów o pracę, kosztem pozyskania dochodu przedsiębiorstwa są zarówno wynagrodzenie brutto, jak również składki ZUS pracodawcy. Chlebodawca, poza wynagrodzeniem brutto, ponosi ponadprogramowe obciążenie w wysokości ok. 20% uposażenia brutto.

kalkulator i pieniądze na stole

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com

Wielkość składki ZUS pracodawcy i pracujących jest uzależniona od minimalnego wynagrodzenia określonego na dany rok. Istotę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców opłacających składki na regułach ogólnych, stanowi zadeklarowana wielkość, nie mniejsza natomiast niż 60% oczekiwanego przeciętnego uposażenia miesięcznego uznanego do ustalenia kwoty zmniejszenia rocznej podstawy rozmiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zakomunikowanego na dany rok kalendarzowy.

Od 1 stycznia 2015 r. wzrosły składki ZUS przedsiębiorców. Wynika to z wzrostu najmniejszego uposażenia za pracę w sytuacji nowych jednostek, również wyższego oczekiwanego statystycznego uposażenia, jakie stanowi istotę wyliczenia składek dla przedsiębiorców, funkcjonujących na rynku od dłuższego czasu. Minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi w tym roku 1750 zł, z kolei średnie przewidywane uposażenie w 2015 r. wynosi 3959 zł.