Któż może być zwolniony z podatku ?

Osoby fizyczne, jakie mieszkają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi skarbowemu od całości osobistych dochodów, bez względu na miejsce położenia źródeł dochodów.

Podatki

Autor: Simon Cunningham
Źródło: http://www.flickr.com
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych określa które dochody osiągane na obszarze Rzeczpospolitej Polski podlegają podatkowi (szczegółowe informacje). Tyczy się to pracy pełnionej na podstawie stosunku firmowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na położenie wypłaty wynagrodzenia (). Jeśli osoba nie mieszka w RP, opłaca podatki zaledwie od dochodów uzyskiwanych na terenie Polski. Od podatku dochodowego od dochodu pozyskanego ze źródeł dochodów położonych za granicą, wolni są uczestnicy personelu poselstw dyplomatycznych i biur konsularnych, również inne osoby korzystające z uprawnień i immunitetów dyplomatycznych, lub konsularnych na podstawie umów, bądź powszechnie uznanych obyczajów internacjonalnych, jak również członkowie ich rodzin pozostający z nimi we wspólnocie domowej, jeśli nie są mieszkańcami polskimi i nie posiadają ciągłego zamieszkiwania na obszarze RP.

Problem zwolnienia z pracy nie jest łatwa dla żadnej ze stron w niej uczestniczących. Do chlebodawcy należy decyzja jak zwolnić pracownika (), ażeby tok ten następował prawidłowo i w możliwie jak najmniej przygnębiający dla pracownika sposób. Od tego w jakiej formie pracodawca pożegna się ze swym pracobiorcą zależy jego późniejsza reputacja o byłym miejscu pracy, a również to, jak szybko znajdzie nowe zatrudnienie.

Odkryj bez zwłoki wpis spod linku, gdyż zapewne zaskoczy Cię to, jak bardzo pasjonujące teksty w tamtym miejscu są przedstawione.

Powinny być one pozbawione stronniczych ocen i oparte na faktach, które powinno się oznajmić w możliwie jak najbardziej delikatny sposób.

Rozmowa

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com
Niezwykle ważne jest, aby chlebodawca poświęcił na taką rozmowę właściwy czas, wykazał się współodczuwaniem wobec zwalnianej osoby i udostępnił jej rzeczowej informacji zwrotnej na temat jej oceny jako pracownika. Przyczyny, dla jakich pracownik zostaje zwolniony, zawsze muszą być uzasadnione i udokumentowane. Porządnie wydany komunikat o zwolnieniu oznacza mniejsze naruszenie u pracownika odchodzącego poczucie własnej wartości.