Kto nie ma prawa prowadzić mediacji?

Kto nie ma prawa prowadzić mediacji?

Mediacją określa się taką postać porozumienia, która może być przeprowadzana również w czasie postępowania sądowego. Ma ona na celu doprowadzenie do podpisania ugody między partnerami.

Mediacje mogłyby być podejmowane na bazie postanowienia instytucji sądowej lub na podstawie umowy między stronami. Nawet jeśli mediacja jest podejmowana na bazie postanowienia sądu, to jest ona całkowicie dobrowolna. W tej okoliczności sprzeciw któregokolwiek z współmałżonków, uniemożliwia przeprowadzenie mediacji – art. 13 , 777 kpc.

Jeżeli opublikowane w tym miejscu informacje są dla Ciebie absorbujące, kliknij ten link, gdyż w danym serwisie (http://www.sklep.labempire.com.pl/zestawy-do-izolacji-dna-rna,2,11951) też znajdziesz coś wartościowego!

Jeśli chodziłoby o wygląd postępowania mediacyjnego, to jest ono prowadzone przez neutralnego mediatora, którym nie mógłby być sędzia, który wykonuje swój zawód. Bardzo istotny jest także fakt, że tego typu postępowanie w żadnym przypadku nie jest jawne dla obcych osób, natomiast sam mediator musi zachować wszystko w tajemnicy. Innymi słowy nie może nikomu przekazać wiedzy, którą uzyskał w czasie prowadzenia mediacji. Ta z kolei powinna kończyć się ugodą.

Czyżbyś czuł chęć na więcej tekstów na ten temat? Zapraszamy zatem do następnej witryny – po prostu kliknij to (https://www.maximgroup.pl/laptopy-asus/fx-53) i przejdź do naszego serwisu.

Niezwykle istotny jest też fakt, że jeżeli określona mediacja nie zakończy się powodzeniem, zatem zawarciem ugody, nie można w trakcie dalszego postępowania powołać się na propozycje ugodowe lub ustępstwa, jakie zostały poczynione w czasie mediacji.

szafki łazienkowe

Autor: Karen Highland
Źródło: http://www.flickr.com
Ponadto należy mieć świadomość, że ugody zawarte przed mediatorem są traktowane jako tytuły egzekucyjne. Oznacza to, że w celu rozpoczęcia postępowania egzekucyjnego nie będzie konieczne jej uprzednie zatwierdzanie przez sąd, jak ma to miejsce przy postępowaniu pojednawczym. Należy dodać, że ugoda, jaka została zawarta przed mediatorem, musi zostać potwierdzona przez sąd w czasie przeprowadzanego postępowania egzekucyjnego, co odbywa się poprzez nie nadanie jej specjalnej klauzuli wykonalności.

Jest tak dlatego, że sąd jest zobligowany do zbadania, czy zawarta przed mediatorem umowa jest zgodna z aktualnym prawem. Poza tym musi być ona również zgodna z regułami współżycia społecznego.