Kim jest aktuariusz i czym się zajmuje? Dlaczego jego praca jest tak bardzo potrzebna?

Kim jest aktuariusz i czym się zajmuje? Dlaczego jego praca jest tak bardzo potrzebna?

Specjalista, który zna się na finansach jest obecnie niezwykle ważny. Ktoś zapyta: a czemu, przecież bezpieczeństwo finansowe zawsze jest niezwykle ważne? Owszem, jednak są takie momenty, kiedy sytuacja finansowa, brak pewnej przyszłości i inne podobne czynniki powodują, iż taka osoba jest niezbędna. Na obecne czasy bardzo potrzebnym wydaje się aktuariusz. Jest to osoba, specjalista, który zajmuje się obliczaniem ryzyka i wartości finansowych projektów, najczęściej długoterminowych czy obarczonych niepewnością.

wypłaty emerytur

Autor: Global Panorama
Źródło: http://www.flickr.com
Ogólnie akcjonariusz ma związek z branżami jak reasekuracja, ubezpieczenia i plany emerytalne (przykładowo, rezerwy emerytalne). W zakładzie ubezpieczeń jest odpowiedzialny za wycenę różnych zobowiązań wobec klientów. Musi też brać udział w konstruowaniu produktów, tak, by poziom rezerw czy następne przepływy pieniężne odpowiednio zabezpieczyły ewentualne zobowiązania. Ażeby zostać aktuariuszem w Polsce trzeba spełnić parę warunków. Najważniejsze to zdać z dobrym wynikiem egzaminy aktuarialne.

Sądzimy, że powyższy wpis Ci się spodobał. Jeśli tak, to na stronie możesz znaleźć następne zajmujące informacje. Opowiedz o swych wrażeniach.

Co więcej, wymagane jest wyższe wykształcenie, niekaralność w zakresie przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów, a jednocześnie 2-letni staż zawodowy, jaki nadzoruje aktuariusz. Egzaminy na aktuariusza są co najmniej dwa razy w roku. Jest to czteroczęściowy egzamin. Wśród przedmiotów jest na przykład matematyka finansowa czy prawdopodobieństwo i statystyka. A jak przedstawiają się regulacje prawne dotyczące zawodu aktuariusza w Polsce? W naszym kraju każdy zakład ubezpieczeń musi powołać aktuariusza. Jeśli chodzi o ubezpieczenia na życie, to specjalista ten odpowiada za kalkulację rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, zaś w sytuacji ubezpieczeń majątkowych czy osobowych, konieczna jest jego opinia w sprawozdaniu rocznym.

starsi ludzie przy rozmowie

Autor: MsSaraKelly
Źródło: http://www.flickr.com

Jak widzimy więc, taki specjalista musi być faktycznie dobry w przedmiotach ścisłych. Zresztą, każdy kto ma do czynienia w swojej pracy z finansami musi czuć się swobodnie w takich zagadnieniach. Na aktuariuszach spoczywa wielka odpowiedzialność, tak więc tylko najbardziej kompetentni mogą się podjąć tego zadania, ale w konsekwencji to gwarant, że nie wyniknie żaden niepotrzebny błąd. Tak konkretne i mocno sprawdzające sprawdziany są niezbędne w takich branżach, gdzie fachowcy zajmują się sprawami finansowymi. Za dużo byłoby złego, gdyby się okazało, że coś jest nie tak, z powodu złych obliczeń. Stąd to takie istotne.