Kiedy się przydaje wycena przedsiębiorstwa, jakie są najchętniej stosowane metody wyceniania firm.

Kiedy się przydaje wycena przedsiębiorstwa, jakie są najchętniej stosowane metody wyceniania firm.

Sprzedaż funkcjonującego w dobry sposób przedsiębiorstwa nie jest łatwą rzeczą, szczególnie że w grę niekiedy wchodzą naprawdę wysokie sumy. Wiadomo, że sprzedawca będzie chciał wziąć jak najwięcej, z kolei kupcowi będzie zależało na maksymalnej obniżce ceny.

Z tego też powodu przed przeprowadzeniem tego typu transakcji może być konieczna wycena aktywów, która poda wartość firmowego majątku i da stronom punkt startowy do dalszych negocjacji. W praktyce takie wyceny wykonuje się różnymi metodami, w zależności od tego, pod jakim kątem powinny być one przeprowadzone. Podczas podejmowania decyzji oprzeć się można tylko na pojedynczym sposobie, a użyć też można paru, żeby mieć kompleksowy obraz stanu firmy. Należy pamiętać przy tym, że wszelkie metody wyznaczania wartości są mocno szacunkowe i dają jedynie przybliżoną informację.

szkolenie pracowników

Autor: NAVFAC
Źródło: http://www.flickr.com
Najstarszymi i najpopularniejszymi obecnie sposobami wyceny firm są metody majątkowe. Jeśli chodzi o nie wartość danej firmy określa się jako różnicę pomiędzy całym majątkiem, a wszelkimi zobowiązaniami. Niestety w wielu przypadkach metoda ta mocno zawodzi, bowiem będzie wykorzystywać tylko materialne składniki, a całkowicie pomija tematy wartości intelektualnych, znaków towarowych czy patentów.

Jeśli masz ochotę zgłębić więcej informacji na ten wątek – odsyłam tam, ponieważ odnajdziesz na niej dokładne dane, które szczególnie Cię zafascynują.

Dlatego też niejednokrotnie wycena spółek wycena spółek może być znacznie zaniżona w porównaniu ze stanem faktycznym.

Wady tej nie mają metody dochodowe, opierające się na wykorzystaniu do wyceny uzyskiwanych przez firmę przychodów, stosuje się tutaj kilka różnych podejść zależnie od oczekiwań i charakteru firmy.