Jakie znaczenie przy bezpieczeństwie produktów żywnościowych ma zachowanie odpowiednich standardów podczas transportu i produkcji.

Jakie znaczenie przy bezpieczeństwie produktów żywnościowych ma zachowanie odpowiednich standardów podczas transportu i produkcji.

Właściwa produkcja, przechowywanie i transportowanie produktów żywnościowych i półproduktów do ich wytwarzania jest ogromnie ważne dla bezpieczeństwa i zdrowia konsumentów.

sprawdź to

Autor: Sergey Galyonkin
Źródło: http://www.flickr.com
Z tego też powodu kładzie się bardzo duży nacisk na to, żeby spełniać przy tym odpowiednie standardy jakości, potwierdzone najlepiej odpowiednim certyfikatem. Jednym z tego typu istniejących standardów, o jakie starać się mogą producenci z branży żywnościowej, jest fssc 22000. Ten akurat certyfikat (zobacz na stronie) przeznaczony był na początku jedynie dla wytwórców żywności, ponieważ takie założenia były w pierwszej edycji, to aktualnie rozszerzono go też na producentów opakowań. W planach jest też kolejne jego rozszerzenie, to znaczy na producentów pasz, które są wykorzystywane do karmienia zwierząt hodowlanych.
sala konferencyjna

Autor: Daniel X. O’Neil
Źródło: http://www.flickr.com
server

Autor: CWCS Managed Hosting
Źródło: http://www.flickr.com

Otrzymanie certyfikatu fscc 22000 jest dla wytwórców produktów żywnościowych bardzo korzystne, ponieważ jest to świadectwem najwyższych standardów i bezpieczeństwa. Certyfikat (internetowa-> -> www.certificator.eu/pl/certifikacja/certyfikat-gost-r.html) jest uznawany przez wszystkie kraje, a coraz większa liczba zamawiających wymaga go także od naszych firm. Taka sytuacja jest na przykład z handlowymi sieciami, jakie coraz częściej wymagają odpowiedniego standardu od swoich dostawców. Fscc 22000 opiera się na całościowym podejściu jeśli chodzi o Zarządzanie bezpieczeństwem żywności, wykorzystując obowiązujące do tej pory normy.

Firmy chcące taki certyfikat posiadać muszą spełnić odpowiednie procedury, a także przejść końcowy audyt. Przygotowania do certyfikacji składają się z kilku etapów, a wszystkie podejmowane działania odbywać się powinny pod nadzorem niezależnych audytorów.