Jak przygotowywać nawierzchnie żwirową, ażeby była wytrzymała i spełniała swoje najbardziej istotne zadania?

Nawierzchnie żwirowe odznaczają się naturalnym wyglądem, świetnie skomponują się z roślinami. Łatwo je wykonać, koszty natomiast – porównując z innego rodzaju nawierzchniami – są dość niskie. Można w związku z tym z nich tworzyć ścieżki, place czy podjazdy.
Spora liczba osób Natomiast rezygnuje z budowy tego typu nawierzchni obawiając się tego, że posiadają one małą trwałość. Niepotrzebnie, ponieważ właściwie zrobione są trwałe i są najlepsze do utwardzania powierzchni gruntu w ogródku. Stosowane do ich stworzenia dobrej jakości kruszywa łamane wybierane są z dużą starannością, ażeby poradzić sobie w każdych warunkach.

kruszywa

Autor: Armcon Precast
Źródło: http://www.flickr.com

Do budowy nawierzchni żwirowej często używa się kruszyw o otrzejszych, mało regularnych krawędziach, będą się one najlepiej klinowały. Może być to gres, tłuczeń albo żwir, oprócz rzecznego, ponieważ jego ziarna mają zaokrąglone powierzchnie, dlatego też kiepsko się klinują. Taka nawierzchnia jest bardzo mało stabilna, trudno się po niej chodzi. Z takiego samego powodu nie powinniśmy stosować otoczaków. Grubość takiej drogi zależy od jej przeznaczenia, jak również rodzaju gruntu, czyli im bardziej znaczące są przewidywane obciążenia albo mniej przepuszczalny jest grunt, to większa powinna być grubość. Nawierzchnia (nawierzchnia placu zabaw) żwirowa, po której będą przemieszczały się pojazdy osobowe, powinna być wykonana z trzech-czterech warstw. Jednak nawierzchnia, po której będziemy jedynie chodzić może zrobić jedną-dwie warstwy. Najważniejsze, żeby w każdej z tego typu warstw znajdowały się kruszywa łamane o różnej granulacji, co sprawia, że ziarna dobrze się wzajemnie zaklinowują. Gdy układamy nawierzchnię musimy przestrzegać tego, iż każda następna warstwa w głąb ziemi musi posiadać większe uziarnienie kruszyw.

Jeśli zaintrygowała Cię prezentowana kwestia, bez wahania wejdź na ten odnośnik – to omówienie zapewne również będzie dla Ciebie wartościowe!

Może być tak, że na ścieżce będzie zbierać się woda. Jest tak w momencie, gdy grunt jest nieprzepuszczalny, a zalegająca na ścieżce woda po opadach nie chce wsiąknąć przez długi czas. W takiej sytuacji możemy pod powierzchnią, na około pięćdziesięciu centymetrach zakopać rurki drenarskie, by odprowadzić wodę do rowu do melioracji czy stawu.

Jeśli woda będzie się zbierała w obniżeniach terenu, przez jakie przechodzi ścieżka, to warto w najniżej położonym punkcie wykopać studzienkę chłonną sięgającą położonej niżej warstwy jak i wypełnić ją tłuczniem kamiennym. Tego typu kruszywo warto kupować w profesjonalnych punktach, tam gdzie również można kupić inne mocne surowce, tego typu jak na przykład glina ceramiczna.