Informatyk w pracy

Informatyk w pracy

Zawód programisty jest jednym z takich, jakie w dzisiejszych czasach są poszukiwane i bardzo przydatne. W zasadzie większa część przedsiębiorstw zatrudnia co najmniej jednego człowieka na to stanowisko. Profesja taka jest również stosunkowo dobrze płatna, w szczególności poza granicami Polski. Wysokość tej płacy zależeć będzie jak w większej części branży, od zdolności osoby zatrudnionej. W pracy programisty z kolei poszukiwana jest znajomość różnych języków programowania oraz umiejętność używania ich w praktyce.

Komputer all-in-one Wind AE2220

Autor: 4Press.pl
Źródło: 4Press.pl
Przedsiębiorstwa zajmujące się ogólnie rozumianą sferą technologii informacyjnej są obecnie w fazie gwałtownego rozwoju. Dzieje się tak gdyż można obserwować stały rozwój technologii i wprowadzanie nowych rozwiązań.

Zatem w miarę jak technika idzie do przodu, także umiejętności pracowników muszą być nieustannie aktualizowane. Niektóre firmy nie zatrudniają informatyków chociaż korzystają z ich usług i są im one potrzebne. Wtedy zazwyczaj wynajmują całą firmę IT w formie outsourcingu.

Opiera się to na zatrudnianiu firm z zewnątrz w celu wykonywania przez ich członków całości zadań pozostających w związku z technologią informacyjną. Rozwiązanie to jest obecnie niezwykle popularne. Takie zapotrzebowanie wykazują ogłoszenia publikowane na portalach ofertowych, np:

Języki programowania

Często ostatnio można zetknąć się z określeniami takimi jak „programista C++”. Znaczy to po prostu, że potrzebny jest człowiek, umiejący programować w języku C++. Język ten jest stosunkowo uniwersalny i zalicza się do tych popularniejszych. Urządzane są rozmaite zajęcia i szkolenia w zakresie znajomości tego języka i umiejętności używania go w praktyce. Szkolenia takie można odbyć również przez Internet. Jest również dużo książek na ten temat. Innym używanym językiem programowania, który ma mniejsze wykorzystanie niż C++ jest C# (C sharp).

Etaty dla programistów

Jak już było wspomniane, od starającego się o posadę programisty wymaga się wiedzy w zakresie języków programowania takich, jakie w danej firmie lub branży są wykorzystywane. Przy świetnej znajomości danego języka są wielkie szanse, że dana osoba zostanie zatrudniony. Ogłoszeń w rodzaju „praca IT Kraków” jest bardzo dużo. Programiści mają więc duży wybór. Szczególne znaczenie ma w tym miejscu fakt, że programiści tacy znajdują pracę w rozmaitych branżach. Wiele ogłoszeń z owej branży jest na tej stronie.