Gdy ktoś nam musi oddać pieniądze to mamy ogromny problem. Jak w takim przypadku działać? Co możemy zrobić?

Gdy ktoś nam musi oddać pieniądze to mamy ogromny problem. Jak w takim przypadku działać? Co możemy zrobić?

Nieterminowe płatności faktur przez nieuczciwych dłużników są znacznym problemem dla wielu przedsiębiorstw w naszym państwie. Istnieją dane statystyczne, że zatory płatnicze mogą zmienić diametralnie sytuację finansową 25% przedsiębiorstw w naszym państwie. W najgorszym położeniu mogły odnaleźć się małe i średnie przedsiębiorstwa, które nie mają właściwego kapitału, żeby w obliczu wielkich wierzytelności od dłużników, móc prowadzić swoją firmę.

Dług

Autor: Ttaaj
Źródło: http://www.flickr.com
Znanym sposobem na utrzymanie się jest ubieganie się o przywrócenie własnych należności, jak więc wygląda ściąganie długów? Proces windykowania pieniędzy nie jest jednak łatwy do przeprowadzenia we własnym okresie, dlatego też zaleca się zatrudnienie wyspecjalizowanej firmy windykacyjnej, mającej własne sposoby na wyegzekwowanie zaległych płatności od kontrahentów przedsiębiorstwa. W tego rodzaju sytuacji odzyskiwanie długów staje się realne. Takie przedsiębiorstwa wiedzą jak to się robi, znają potrzebne pojęcia rodzaju jak sprzedać dług (zweryfikuj u źródła) osoby prywatnej.

Termin windykacja odnoszący się do polskiego prawa określany jest jako zbiór czynności prawnych, faktycznych i procesowych, których najważniejszym priorytetem jest doprowadzeni dłużnika do dokonania zaległego zobowiązania wobec wierzyciela. Oddzielnym pojęciem jest monitoring płatności, czyli usługa polegająca po na przypominaniu klientom przed, lub po terminie płatności o przymusie zapłaty. Mogą to być np. SMSy, maile czy faksy z niedługą informacją. Pierwszym krokiem do rozpoczęcia procesu windykacji, jest powstanie zobowiązania, które nie jest w terminie.

Publikowany tekst niesłychanie Cię interesuje? To przejrzyj również inne pomocne notatki, które zawierają ogromnie ciekawe dane – wciągną Cię zupełnie.

Potem, windykator rozpoczyna postępowanie o stopniu polubowności, starając się od dłużnika zwrotu koniecznej sumy wierzycielowi.

Ten etap można przeprowadzić w oparciu o wysyłanie do dłużnika monitów. Jeśli dłużnik będzie pragnąć uregulować swoje zobowiązania, podpisze ugodę i zaznaczy, jak spłaci swój dług. Jeśli postępowanie polubowne nie przyniesie spodziewanych efektów, prowadzone jest postępowanie na drodze sądowej, kończące się zdobyciem tytułu egzekucyjnego zezwalającego na rozpozecie postępowania klauzulowego.

Celem tego ostatniego jest odzyskanie klauzuli przeprowadzenia wyroku lub orzeczenia sądu. Pod koniec, windykacja obejmuje postępowanie egzekucyjne, w którym główną rolę odegra komornik, który dokonuje egzekucji długu.