Fundusz dla organizacji pozarządowych

Fundusz dla organizacji pozarządowych

Ludzie aktywni w organizacjach pozarządowych to osoby pełni zaangażowania, funkcjonujący na rzeczy wybranego interesu, jednak nie kierujący się własnym zyskiem pieniężnym. w dzisiejszych czasach w Polsce jest sporo takich organizacji, określa je brak powiązania z władzami państwa, dodatkowo brakiem rządowych dotacji na ich funkcjonowanie.

finanse

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com
Powinno się skierować uwagę na to, że organizacje pozarządowe są kanałem komunikacyjnym pomiędzy państwem, a społeczeństwem. Istnieje wielu zwolenników teorii, iż organizacje pozarządowe zdecydowanie korzystniej radzą sobie z rozwiązywaniem problemów społecznych, w przeciwieństwie do rządu. Wyróżniamy organizacje: samopomocowe, opiekuńcze, przedstawicielskie, mniejszości, hobbistyczno-rekreacyjne, zadaniowe, tradycyjne. Jednak każda organizacja by podjąć założone działania i zrealizować wyznaczone cele, potrzebuje do funkcjonowania funduszy. Konieczne zatem było dofinansowanie dla organizacji pozarządowych, naprzeciw tym potrzebą wyszło wiele instytucji i fundacji.

W zależności od rodzaju i celu działania organizacji jesteśmy w stanie dotrzeć do różnych źródeł finansowania. Powinno się zwrócić nacisk na to, że dofinansowanie można dostać na różnych poziomach, wyróżniamy fundusze: centralne, wojewodzie, marszałkowskie, powiatowe, gminne, dzielnicowe, unijne, strukturalne, prywatne, zagraniczne.czytaj tu rozliczenie pit program rozliczenie pit programGłówne dofinansowanie dla organizacji pozarządowych w dziedzinie oświaty da się uzyskać w Programie Erasmus+ na lata 2014 – 2020 – czytaj więcej . To co istotne to to, że program ten przyczynia się do rozwoju kompetencji jego uczestników, ze szczególnym naciskiem na aktualizacje systemów edukacji, szkoleń, wyjazdów zagranicznych ma terenie Europy w celach oświatowych, co w dalszym okresie ma się przełożyć na

zobacz tutaj

Źródło: http://pixabay.com

podwyższenie możliwości pracy osób biorących udział w tym projekcie.

Następne wiodące i najbardziej rozpoznawalne dofinansowanie dla organizacji pozarządowych to tzw. Fundusz Szwajcarski. Z wykorzystaniem tego funduszu, możemy dostać pomoc m.in.: na programy związane z bezpieczeństwem i równowagą reform; renowacją, reorganizacją i rozbudową infrastruktury środowiskowej; poprawę środowiska biznesowego i dostępu do kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw. Pozyskiwanie funduszów powinno się zacząć od przedstawienia strategii funkcjonowania naszej organizacji, stworzenia listy potrzeba, wskazania celu naszego działania.

zauważa się szeroki rozwój organizacji pozarządowych, co raz więcej osób chce angażować się w rozwiązywanie problemów społecznych i dzięki temu kształtować swoje umiejętności. Możliwości na dofinansowanie dla organizacji pozarządowych jest wiele i wskazane jest aby starać się o dodatkowe fundusze na rozwój swoich projektów i pomysłów, a tym samym działać na poczet ludzi i rozwiazywać ich problemy społeczne.