Egzekucja z wierzytelności na rachunkach bankowych dłużnika

Egzekucja z wierzytelności na rachunkach bankowych dłużnika

Zajęcie rachunku bankowego dłużnika uskutecznione jest z chwilą doręczenia bankowi zajęcia wierzytelności dłużnika z tytułu prowadzenia rachunku bankowego. Bank zobowiązany jest zająć rachunek bankowy trasata nawet w razie nie wskazania przez wierzyciela dokładnie numeru rachunku bankowego. Starczy zatem informacja wierzyciela, że trasat może w danym banku mieć rachunek bankowy.

Dobrze jest więc wniosek o zajęcie wierzytelności zawierał parę najbardziej popularnych banków. Kopię zajęć egzekutor doręcza dodatkowo wierzycielowi. Bank zobligowany jest odpowiedzieć na zajęcie egzekutorowi czy prowadzi rachunek bankowy dłużnika, zrealizować egzekutorowi zajętą wierzytelność, i wskazać potencjalne przyczyny braku możliwości wypłaty pieniędzy.

Dług

Autor: Free Creative Commons Images for Colorful Souls!
Źródło: http://www.flickr.com

Wierzytelność z tytułu rachunku bankowego zajętą jest do wysokości żądania głównego razem z odsetkami jak też wszystkimi wydatkami powstałymi w biegu procesu jak też egzekucji. Jeżeli na rachunku bankowym znajduje się kwota (zobacz smartvest) przewyższająca sumę zajęcia, bank wypłaci trasatowi nadwyżkę. Zajęciu nie podlegają kwoty określone na pokrycie zadłużenia bankowego, możliwych opłat stałych za prowadzenie rachunku, kwot określonych na pokrycie powstałego debetu. Ponadto nie podlegają zajęciu sumy wypłacone dłużnikowi za honorarium za pracę, podatki a także inne podatki publiczne.

W praktyce bywa, że kwota wynagrodzenia za pracę trasata już po odliczeniu, zajmowana bywa na rachunku bankowym.

Jeśli masz chęć odkryć więcej na omawiany temat, wejdź na odnośnik do źródła (http://sunrent.pl/) – informacje w tym miejscu zawarte są bardzo interesujące.

Zdarzają się więc sytuacje, iż 100 % uposażenia trasata podlega egzekucji. W takowym przypadku u pracodawcy dłużnik może złożyć deklarację z prośbą o wypłatę odliczonego wynagrodzenia do rąk własnych, po czym skierować prośbę do egzekutora o powstrzymanie egzekucji w zakresie uposażenia za pracę na rachunku .

Analogiczną prośbę trasat skieruje do wierzyciela ponieważ w praktyce komornik zareaguje powstrzymaniem jak wyżej, jedynie na wniosek wierzyciela. W innym razie służy trasatowi skarga na działania egzekutora.

W każdym razie korzystna może być ugoda z dłużnikiem. W przypadku gdy z trasatem nie możemy się dogadać, pozostaje giełda długów na jakiej można nasze wierzytelności scedować.