Doświadczenie w procesie wyboru i ewaluacji podwładnego

Doświadczenie w procesie wyboru i ewaluacji podwładnego

W dużych korporacjach HR, to jeden z najpotrzebniejszych działów. Jest to dziedzina biznesu, która rozwija się sukcesywnie do początku XX wieku. W czasach kapitalizmu prędko stało się oczywiste, że najcenniejszym kapitałem firmy są pracownicy. Aby skutecznie zarządzać zasobami ludzkimi w dużych firmach , a tym samym poprawiać wydajność pracy, działy HR zaczęły modyfikować proces rekrutacji nowych pracowników. Został wprowadzony system oceny kompetencji, według którego mierzono zdolności potencjalnego pracownika.

Praca zespołowa

Autor: Steven Vance
Źródło: http://www.flickr.com

Dlaczego tak wiele przedsiębiorstw przyjęło systemy kompetencji? Najistotniejszą kwestią była naturalnie rekrutacja, ale nie tylko. Systemy kompetencji mogą służyć różnym celom. Ważna z punktu widzenia działalności przedsiębiorstwa jest także ocena pracownika . Za pomocą odpowiednio utworzonego systemu kompetencji, ocenia się mocne i słabe strony aplikanta, aby w ten sposób udzielić wskazówek pracownikowi i jego przełożonemu. Tak właśnie należy lepiej zarządzać personelem, a także poprawiać jakoś pracy w firmie. Jeżeli kompetencje zostały określone z uwzględnieniem potrzeb firmy, system może udoskonalić niektóre aspekty pracy,takie jak wydajność i ukierunkowanie na klienta.

Ocena pracownika przez menedżera

Autor: Victor1558
Źródło: http://www.flickr.com

System kompetencji jest niezwykle przydatny również w ocenie użyteczności pracownika (zobacz https://poradnikpracownika.pl/-dzien-wolny-za-sobote) już zatrudnionego na danym stanowisku pracy. Do ciekawych metod w tym wypadku należy tzw. ocena 360 stopni . Jest to bardzo chętnie stosowany sposób oceny, użytkowany w dużych korporacjach. Ocena polega na wykonaniu ankiety wśród osób z otoczenia badanego pracownika. Są to jego bezpośredni przełożeni, na przykład manager wyższego szczebla, równorzędni pracownicy, osoby, którymi zarządza osoba badana, a także partnerzy biznesowi,z którymi utrzymuje kontakty. Jak widać są to wszyscy ludzie funkcjonujące niejako „dookoła” badanego pracownika. Stąd też nazwa metody, często określana jako 360 feedback.