Czym się różni prawnik od radcy prawnego? Jakie istnieją różnice między pierwszym, jak i drugim zawodem?

Czym się różni prawnik od radcy prawnego? Jakie istnieją różnice między pierwszym, jak i drugim zawodem?

Prawnik oraz radca prawny to dwa inne zawody, świadczą w związku z tym zupełnie inne usługi. Chociaż w ostatnim czasie można dostrzec mniejsze różnice pomiędzy tymi dwoma zawodami, to jednak one występują oraz mają znaczenie dla przeciętnej osoby. Tak się właśnie zdarza, że pojawia się jakiś problem natury prawnej i do końca nie wiemy, do którego specjalisty z tym pójść. Mamy więc do wyboru adwokata, radce prawnego lub notariusza.

sąd

Źródło: foter.com

Zawód prawnika określa ustawa prawo o adwokaturze. To właśnie na jej podstawie może istnieć oraz funkcjonować samorząd adwokacki, robione są egzaminy na aplikacje, jak też prawnicy mogą prowadzić własną działalność gospodarczą, przykładowo prawnik Warszawa. W zgodzie z taką ustawą zawód ten polega na udzielaniu pomocy prawnej, czyli na dawaniu porad natury prawnej, wyrażaniu opinii prawnych lub też opracowywaniu projektów aktów prawnych. Jeśli chodzi o radcę prawnego, to zasady wykonywania tego zawodu reguluje również odrębna ustawa. Tak jak mówi definicja zawarta w jednym z punktów bycia częścią tego zawodu polega na dawaniu pomocy prawnej. Jednak istnieje spora różnica między działaniem adwokata a radcy prawnego, gdyż ten drugi nie powinien pracować jako obrońca w sprawach karnych jak również karnoskarbowych. Dobrze też mieć świadomość, iż w tej sytuacji pomoc prawna określana jest jako dawanie rad, sporządzanie opinii, przygotowywanie aktów prawnych albo występowanie przed sądem albo urzędami. Zakres kompetencji radcy jest w związku z tym dość duży, nie jest to dziwne, iż istnieje wiele miejsc, gdzie można uzyskać potrzebną pomoc, przykładowo kancelaria (raczynski-kancelaria.pl/) radcy prawnego Warszawa.

prawo

Autor: http://www.sxc.hu
Źródło: http://www.sxc.hu

Należy przyznać, że z perspektywy ewentualnego klienta jest jedna najważniejsza różnica między obydwoma zawodami. To oznacza więc, iż jedynie adwokat może być obrońcą w kwestiach karnych i karnoskarbowych, natomiast radca prawny odwrotnie – nie może stawać w obronie własnego klienta w tego typu sprawach. Inną całkiem ważną sprawą pomiędzy jednym, jak też drugim zawodem jest to, że radca prawny może zostać zatrudniony na podstawie stosunku pracy u danego właściciela firmy. Prawnicy natomiast mogą pracować w swoim zawodzie tylko mając własną działalność gospodarczą lub jako wspólnik w spółce. Należy wiedzieć o tym, kiedy potrzeba nam właściwej pomocy i wybieramy kancelaria prawna Warszawa.