Czym rożni się ocena 360 stopni od klasycznej formy oceniania pracy?

Czym rożni się ocena 360 stopni od klasycznej formy oceniania pracy?

Dzisiaj zatrudnienie wykwalifikowanego pracownika jest niezwykle ważnym składnikiem funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Kiedy jednakże znajdziemy już taką osobę, która doskonale sprawdzi się na danym stanowisku, trzeba także zadbać o stały wzrost jej kwalifikacji. Dokonuje się tego zwykle za pomocą przeróżnego rodzaju szkoleń, wcześniej jednak trzeba posiadać wiedzę na temat tego, w jakim zakresie rozwój naszych pracowników nie przebiega tak jakbyśmy tego oczekiwali.

Ważne jest zatem zbadanie osiągnięć personelu i poddanie analizie tego co jeszcze trzeba ulepszyć. W tymże celu, zwykle przeprowadza się okresowe oceny pracowników (zobacz program elevato software) firmy, które mają wykazać wszystkie nie do końca dobrze działające elementy w obowiązkach ludzi zatrudnionych na określonym stanowisku. Dzisiaj są one wykonywane przez większość firm w naszym kraju i przynoszą bardzo dobre efekty.

Biznesmen

Autor: http://sxc.hu
Źródło: http://sxc.hu

Spełniając swoje obowiązki w pełni, licząc się ze zdaniem reszty, uczciwie grupowo, lecz nie zapominając o swoich prawach, można się liczyć z bardzo dobrym wynikiem, a ocena pracowników na koniec danego okresu pokaże taką osobą w dobrym świetle. Ocena pracowników jest też właściwa do tego, aby określić obszary niezbędne do rozwoju przedsiębiorstwa i aby rozbudować coaching.

Dużo ludzi, kiedy słyszy stwierdzenie ocena okresowa pracownika (Szukasz pracy? Rzuć okiem na oferty – praca fizyczna poznań work service) postrzega to jako czynności, które mają na celu wyszukanie najgorszego pracownika w przedsiębiorstwie i dokonanie zwolnień w personelu.

Jeśli ten tekst jest dla Ciebie ciekawy, sprawdź informację przedstawiającą podobny temat. Prawdopodobnie ona także Cię zainteresuje.

Z powodu takiego postrzegania sprawy, ocena pracownicza nierzadko rodzi lęk wśród osób pracujących w konkretnym przedsiębiorstwie. Nie powinno tak jednak być, ponieważ takiego rodzaju analizy mają wyłącznie pokazać jak następuje rozwój kwalifikacji pracownika na konkretnym stanowisku. Jeśli rezultaty nie są satysfakcjonujące, kolejnym krokiem przełożonych musi być polepszenie możliwości, za pomocą których takiego typu rozwój ma nastąpić, a nie dokonywanie zwolnień. Dlatego też, ocena pracownicza powinna być uznawana przez pracowników jako szansa wskazania swym szefom, niedoskonałości w działaniu określonych sekcji firmy.

Ocena pracownika przez menedżera

Autor: Victor1558
Źródło: http://www.flickr.com

Czy ocena 360 stopni (ocena 360 stopni z elevato software) wywiera dodatni wpływ na wykonywaną pracę, zachęca osoby zatrudnione do zdobywania coraz to lepszych wyników oraz usprawnia pracę całego zakładu? Czy może powoduje jest powodem obniżenia efektywności? Takie pytania zadaje sobie wiele osób decyzyjnych, kierujących przedsiębiorstwami. Zastanowić się można nad tym, czemu ocena 360 stopni zawdzięcza swoją nazwę. Jest to okresowe podsumowanie pracy danej osoby z zakładu, którą ocenia całe otoczenie znajdujące się niejako dookoła. Funkcjonują również inne nazwy, takie jak np. ankieta 360 stopni albo 360 feedback.