Czy na fakturach można by zamieszczać takie anglojęzyczne określenia jak „invoice”?

Czy na fakturach można by zamieszczać takie anglojęzyczne określenia jak „invoice”?

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą firmę współpracując z cudzoziemcami nie są pewni, czy mają prawo umieszczać na fakturze anglojęzyczne słowo „invoice”.

Jest to odpowiednik polskiego słowa „faktura”.
dom - krajobraz

Autor: Daniel Jolivet
Źródło: http://www.flickr.com
Okazuje się, że obowiązujące obecnie regulacje prawne dotyczące VAT, nie zawierają jakichkolwiek konkretnych wymogów w kwestii oznakowywania dokumentów sprzedaży, zatem faktur. Inaczej mówiąc jeżeli chcemy zamieścić określenie invoice faktura nadal okaże się całkowicie pełnoprawnym dokumentem, który zaświadcza zawarcie transakcji. Fakturą jest bowiem każdy dokument, który posiada wszystkie elementy, które są nałożone wymogami ustawy o VAT lub stosownymi regulacjami wykonawczymi, które były wydane na podstawie wspomnianej ustawy. Jest tak bez względu na to, w jaki sposób jest zatytułowany taki dokument. Analogicznie byłoby, jeżeli nie będzie on posiadał żadnej nazwy. Najważniejsze jest to, aby tego typu dokument (witryna internetowa) posiadał dane, które są obowiązkowe na podstawie ustawy o VAT (m.in. adres, nazwa firmy lub dane kontaktowe).

Jeżeli opisywany materiał okazał się dla Ciebie interesujący, nie zwlekaj i zobacz szczegóły tutaj zegarki retro – przeczytasz jeszcze dokładniejsze informacje.

Definiuje to art. 2 pkt 31 tejże ustawy.

Ponadto wspomniane regulacje nie zawierają zakazu umieszczania na fakturze dowolnych informacji dodatkowych. oczywiście wyłącznie w takiej sytuacji, gdy nie będą one powodowały zmniejszenia czytelności faktury. Wynika z tego, że zamieszczenie na dokumencie sprzedaży napisu invoice, mogłoby być traktowane jako właśnie dodatkowa informacja. Poza tym ustawodawca nie zamieszcza żadnego wymagania odnoszącego się do języka, w którym jest wystawiana faktura.

Możemy więc uznać, że może być to jakikolwiek język. Świadomość tego faktu pozwala na stosowanie obcojęzycznych określeń na fakturze bez obawy odnośnie poprawności dokumentu sprzedaży.