Coroczna męka czyli rozliczenie się z Urzędem Skarbowym. O czym nie zapomnieć i z czego czerpać wiedzę?

Coroczna męka czyli rozliczenie się z Urzędem Skarbowym. O czym nie zapomnieć i z czego czerpać wiedzę?

Jednym z najważniejszych obowiązków każdego dorosłego Polaka jest złożenie zeznania podatkowego za rok poprzedni. To, jaki dokument będzie właściwy, zależy od konkretnej formy opodatkowania. Najczęściej wypełnianym drukiem jest tak zwany PIT 37. Niezłożenie omawianego zeznania do US w odpowiednim terminie, więc do 30 kwietnia roku następnego, powiązanie jest z przekroczeniem prawa skarbowego, za które mogą nas obciążyć karą finansową.

rozliczanie podatków

Autor: Administración Nacional de la Seguridad Social
Źródło: http://www.flickr.com

Co ważne, kary tej można uniknąć, gdy wypełni się warunki opisane w Kodeksie karnym skarbowym. Jeśli chodzi o pity 2015 rok ma być jednym z pierwszych całkowicie zautomatyzowanych. Gro osób i tak będzie preferować osobiste stawienie się w US, lecz jest to bardzo denerwujące. PIT 37 to na pewno najpopularniejszy formularz składany w ramach rozliczenia rocznego. Dotyka on wszakże ponad 16 milionów mieszkańców Polski. Można go uzupełnić indywidualnie lub ze współmałżonkiem. Co gdy nie zdążymy ze złożeniem dokumentów? Podstawową karąą, z jaką są w stanie się spotkać płatnicy, którzy nieterminowo składają deklaracje, jest wymieniona uprzednio kara pieniężna wymieniona na podstawie przepisów KKS. Wysokość kary za zapomnienie złożenia dokumentów można rozpatrywać w kontekście dwóch różnych sytuacji. Musimy wszakże pamiętać, iż niezłożenie deklaracji i niewpłacenie podatku równa się również z doliczaniem odsetek za opóźnienie od zaległości fiskalnych. O ile nie znajdujemy wyjścia na uniknięcie naliczania procent za opóźnienie to pojawia się lecz sposób na utratę odpowiedzialności karnej podatkowej. Można to zrobić przez złożenie tzw. „czynnego żalu”.

obliczenia podatkowe

Autor: Lucas Hayas
Źródło: http://www.flickr.com

Pamiętajmy jednak, że jeżeli podatnik na trochę przed wezwaniem organów skarbowych ujrzy i naprawi swój błąd poprzez złożenie zaległego zeznania fiskalnego i opłacenie należnego podatku wraz ze stosownymi odsetkami, jest w stanie uniknąć kary. Jeśli chodzi o pity 2015 rok umożliwia szerokie spektrum możliwości w temacie poprawek. Bądźmy również czujni, gdyż w owym roku zmieniła się numeracja rubryk i wypełniając formularz na podstawie tego z zeszłego roku możemy się niezwykle pomylić.

Masz ochotę pogłębić własną wiedzę z tego działu? Chcemy Cię wesprzeć. Wystarczy wejść na następną stronę i tam dowiedz się więcej księgi przychodów i rozchodów informacji.

Pamiętajmy więc, iż jeżeli penitent dopełni wszystkie obowiązki wobec urzędu skarbowego, może liczyć na zwolnienie (zobacz zwolnienie z zus samozatrudnienie) z odpowiedzialności za wykroczenie skarbowe.