Co to jest ocena okresowa?

Co to jest ocena okresowa?

Od dawna już podwładni podlegają kontroli. Niegdyś stosowano na ten cel surowe zasady, a praca przeprowadzana była pod ostrym nadzorem szefów. Dzisiaj, aby dowiedzieć się na ile dobrze pracujemy opracowane zostały różnorakie techniki oceny. Ocena pracownicza pomoże szefowi dokonać właściwej selekcji, ale także dać nagrody tych najlepszych i dobrze ich mobilizować, inspirować.

Na przestrzeni minionych lat utworzono kilka głównych nurtów, które pozwalają na właściwą ocenę, a wśród nich różne kryteria. Te są konstruowane bezpośrednio w danym przedsiębiorstwie. Bierze się albowiem pod uwagę jej własne zapotrzebowania i oczekiwania. Oceny okresowe pracowników zezwalają oczywiście na poprawienie stanu w firmie (szerzej – ). Wyróżnia się kilka rodzajów ocen takiego typu a wśród nich zazwyczaj wykorzystywaną jest ocena 360 stopni. Dzięki niej ocena pracownika sprawdzana jest przez wywiady nie tylko z badanym pracownikiem, lecz także jego środowiskiem zawodowym. Tutaj głównie sięga się po wypowiedzi przełożonych, współpracowników a nawet klientów, z którymi pracownik współpracował.

dwoje ludzi na korytarzu

Autor: Dell Inc.
Źródło: http://www.flickr.com

Wśród najpowszechniejszych i zarazem tych najlepszych metod mieści się technika, a w sumie ocena 360 stopni. Polega ona na badaniu całościowego otoczenia pracownika i w ten sposób robiona jest jego analiza. Ten rodzaj sprawdzania zalicza się do najbardziej neutralnych, bo nagromadzone informacje pochodzą nie tylko od samego sprawdzanego, ale też jego partnerów, kolegów, i nawet klientów, z jakimi miał do czynienia. Badanie to dostarcza więc wiele wskazówek odnośnie wiedzy badanego oraz daje bardziej go zmotywować znając opinie na jego temat ze źródeł z zewnątrz. Koledzy mogą wypowiedzieć się w temacie ocenianego dostarczając informacje na temat jego konkretnych zachowań w pracy, sam badany, natomiast ma możliwość swojej samooceny, co też pozwala mu zrekompensować własne jakiekolwiek ujmy w działaniu.

Autor: materiały prasowe

Sama ocena 360 stopni wpływa także na zaspokajanie oczekiwań współpracowników i ogólnej organizacji, ponieważ szacuje postępy pracy i daje obraz wszelakich błędów.

Mamy zamiar zachęcić Cię do przeczytania naszego szczegółowego tekstu. Najedź na link tutaj (https://www.certificator.eu/pl/certification/order-russian-conformity-certificate.html) i przeloguj się do następnej witryny.

To zdaje się być istotą główną do zarządzania zdrowego, mocnego i wydajnego zespołu. Znalezienie luk ma pomóc lepiej zmobilizować grupę oraz doprowadzić do tego, iż będą bardziej pochłonięci i zintegrowani z firmą.

To z jakiej techniki korzysta dane przedsiębiorstwo zależy od zakresu działania oraz potrzeby w danym czasie. Zazwyczaj taka ocena pracownika stosowana jest raz do roku i często od jej rezultatu zależy premia czy kariera określonego podwładnego. Wyniki ocen pozwalają też na ich sprawdzenie. Takie informacje pomagają podjąć trafne decyzje o przydzieleniu przykładowo kolejnych szkoleń.