Co się dzieje po przejęciu mienia dłużnika przez komornika? – kilka przydatnych informacji w tym zakresie

Co się dzieje po przejęciu mienia dłużnika przez komornika? – kilka przydatnych informacji w tym zakresie

Przejście mienia na stronę komornika nie jest dziś rzadkością. Łamiący prawo i interesy innych dłużnicy tracą w ten sposób najróżniejsze mienie – od niewielkich sprzętów po wielkie kamienice. Przedmioty przejęte przez komornika są też oddawane pod licytację, której przebieg jest udostępniany do publicznej wiadomości.

Młotek sędziego

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu
Przedmioty, które zajął komornik, a które nie przeszły jego decyzją do obrotu handlowego, mają podlegać licytacjom publicznym.

Sprawdź moje hiperłącze (https://disc-polska.pl/szkolenia-dofinansowane/) – tam oczekuje na Ciebie następna porcja super postów. Nie czekaj! Będzie świetnie, jeśli napiszesz swoją opinię.

Nie wszystkie przejęte własności rzecz jasna mogą być oddane do obrotu i oddane właściwemu przedsiębiorcy. Kiedy nie mogą lub po prostu nie mają możliwości sprzedaży, na wierzycielski wniosek komornik (oceń) wystawia własności na licytacje.

Są to decyzje instytucji komorniczych – to one decydują o ewentualnym sposobie przejęcia rzeczy. Strony kancelarii komorników większości miast zawierają ogłoszenia, bogate w szczegółowe informacje i ceny licytowanego mienia. Przedstawiają one licytacje tego mienia, które w danej sytuacji posiada legalnym wyrokiem sądu komornik. Na obwieszczeniu o licytacji mienia wyczytamy, poza niezbędnymi detalami jak miejsce i godzina licytacji, także cenę wywoławczą, osobiste dane komornika czy numer konta do przelewu kwoty za mienie. Nie jest przy tym ważne czy licytacje dotyczą samochodu, większej nieruchomości czy budynku mieszkalnego – -> zobacz przykłady.

Wytyczne postępowania z własnością przejętą przez komorników reguluje kodeks cywilny. Kluczowe przepisy w tej sprawie nowelizowano przez kilka dobrych lat. Obecnie pewnym sposobem przeglądu własności komorniczych oddanych do licytacji jest przegląd lokalnych i centralnych stron komorniczych. Ważniejszą z nich jest portal Przejrzymy tam sporo aktualnych licytacji, oddzielne dla nieruchomości, oddzielne dla ruchomości (a więc innych dóbr materialnych). Jak to bywa w rozbieżności cen w licytacjach, widełki kwotowe są ogromne – od kilku złotych do całych milionów: świetny artykuł.

Ceny własności przejętej przez komornika, podlegają ustaleniu przez rzeczoznawcę. Zapisy Kodeksu Cywilnego ustalają cenę wywołania w pierwszym terminie publicznej licytacji na 75 procent ceny szacunkowej. Brak ofert w tym terminie skutkuje obniżeniem ceny wyjściowej do połowy kwoty wartości oszacowanej.