Audyt energetyczny przedsiębiorstwa – doświadczenia z realizacji

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa – doświadczenia z realizacji

Audyt energetyczny wielkiego przedsiębiorstwa to wszechstronne spojrzenie na zakład fabryczny dokonywane w celu ustalenia stanu technicznego a także skuteczności pracy poszczególnych instalacji.

audyt energetyczny przedsiębiorstwa
Diagnozie podlegają m.in. linie produkcyjne, Urządzenia wchodzące w skład instalacji jak też sieci ogólnozakładowe . Kardynalnym celem audytu energetycznego jest diagnostyka stanu istniejącego oraz propozycja przedsięwzięć umożliwiających ograniczyć energochłonność przebiegających w zakładzie przebiegów.
W jaki sposób wygląda audyt energetyczny przedsiębiorstwa? Inicjacja audytu energetycznego to szeroko zrozumiane nawiązanie współpracy między audytorem a kadrą decyzyjną a także pracobiorcami odpowiedzialnymi za wybrany obszar instalacji. Początkowo następuje przekazanie danych tyczących się zużycia pojedynczych mediów (energii elektrycznej itp.) a także uproszczonych opisów przebiegów technologicznych wraz z wszelkimi informacjami na temat urządzeń wchodzących w skład instalacji. Nagromadzone dane umożliwiają audytorowi uformowanie obrazu zachodzących wewnątrz instalacji procesów, natomiast nie pokazują kierunków, w których należy poszukiwać rezerw. W toku wywiadów z kadrą kierowniczą a także pracownikami szeregowymi podczas wizji lokalnych audytor zapoznaje się ze specyfiką prowadzonych procesów i z tym co stanowi o ograniczeniach dla danego wycinka instalacji.

Następują sytuacje, w których obsługa dzieli się informacjami na temat kłopotów zachodzących na instalacji a także wskazuje na obszary, jakie mogą stanowić potencjał ekonomizacji energii. Biegły rewident przeprowadza także tak zwane testy porównawcze, o których więcej poczytać można tu: www.tuv.com/pl/poland/uslugi/badania_wyrobow/kontrola_certyfikacja/testy_konsumenckie_porownawcze/testy-konsumenckie-porownawcze.html.